Webinar

GRATIS webinar – fjernavleste vannmålere – avlesninger inn til KOMTEK

21. januar, Webinar

Informasjon

Gratis webinar – fjernavleste vannmålere – avlesninger inn til KOMTEK

 

Fjernavleste vannmålere melder selv fra om forbruk og sender alarmer om avvik som oppstår. Flere kommuner som ikke har hatt vannmålere tidligere jobber nå med innføring av vannmålere, og mange kommuner som har hatt vannmålere en stund er i gang med å bytte ut gamle manuelle vannmålere med nye fjernavleste vannmålere. Mange kommuner kjører nå testprosjekter for å velge vannmålertyper og kommunikasjonsløsninger som best dekker kommunens behov.

Et spørsmål som ofte melder seg tidlig er hvordan en får beregnet forbruk og fakturert for dette forbruket. Norkart har gleden av å invitere til gratis webinar om fjernavleste vannmålere. Webinaret passer like godt for kommuner som planlegger å ta i bruk, er i testprosjekt, eller har tatt i bruk fjernavleste målere.
I webinaret får du høre mer om hvordan din kommune kan få oversikt og kontroll, samt ta ut effektiviseringsgevinstene og mulighetene som fjernavleste vannmålere gir for kommunen og dens innbyggere.

Tidspunkt: Fredag 21. januar 2022 kl 12:00 – 13:00.

Påmelding til webinaret

Har du spørsmål om webinarene, kontakt einar.tomter@norkart.no

Kontaktpersoner:

Einar Tomter

Tlf. 917 22 819
einar.tomter@norkart.no

Pål Vegard Nordnes

Tlf. 412 10 431
pal.vegard.nordnes@norkart.no