Webinar

arealplaner.no – nytt skybasert planregister

8. april, Webinar

Informasjon

arealplaner.no – nytt skybasert planregister

Norkart har utviklet arealplaner.no som er et helt nytt skybasert planregister. En plattform for forvaltning, innsyn, dialog, integrasjon og formidling av kommunens arealplaner.

I webinaret gir vi dere en introduksjon i:

  • Innsyn i gjeldende plansituasjon for innbyggere, saksbehandlere og næringsliv
  • Plandialog – Innsyn i framdrift av planprosess og mulighet for innsending av merknader på planen
  • Visning av forvaltningsfunksjonalitet i arealplaner.no
  • Integrasjon mot arkiv

Kontaktpersoner:

Axel Oscar Damgaard

Tlf. 992 65 318
axel.damgaard@norkart.no

Kjersti Hov

Tlf. 918 24 134
kjersti.hov@norkart.no

Nina Tronstad

Tlf. 932 07 482
nina.tronstad@norkart.no

Aksel Olsen

Tlf. 922 80 863
aksel.olsen@norkart.no