Konferanse

Velkommen til digitaliseringsseminar for ledere

23.–24. mai, Oslo

Informasjon

Hvordan lykkes med digitalisering?

Bevisstheten om nyttig bruk av ny teknologi har økt de siste årene. Likevel oppleves digitalisering fortsatt som et noe fremmed terreng i mange kommuner. Flere ser nå at digitalisering og tilhørende gevinstrealisering går for sakte. Innbyggere og næringsliv er utålmodige og forventer et digitalt førstevalg. Politikere og ledere forventer gevinster.

Hvordan oppnår vi dette? Hvordan skal tjenesteleveransene endres? Skal lederrollen endres? Hvordan realiserer vi gevinster ved bruk av ny teknologi?

Det er viktig at kommunene utnytter mulighetene digitalisering gir oss. Dette handler i større grad om mennesker enn teknologi; arbeidskultur, ansattes engasjement og ledere som er trygg i sin lederrolle.

«Hvordan kommunene konkret skal lykkes med digitalisering» er det sentrale temaet for lederseminaret. Vi deler erfaringer med hverandre og fokuserer på lærerike historier fra kommuner og på fallgruver vi bør unngå.

For å samle relevant erfaring fra digitaliseringsarbeid i aktuelle kommuner – vil det i løpet av to uker sendes ut en undersøkelse til alle deltakerkommuner. Resultater og innsikt fra undersøkelsen vil gjennomgås på seminaret.

Seminaret starter kl.11.00 torsdag og avslutter fredag kl.11.30, lunsj kl.11.45.

Hvem passer lederseminaret for?
Seminaret passer for kommunalsjefer, tjeneste(enhetsledere), digitaliserings(prosjekt-)ledere, og IKT ledere.

Påmeldingsfrist: 24.4.2019
Vi ønsker gjerne at man melder seg på i god tid.
Maks antall deltager 50.

Prinsippet først til mølla gjelder for de 50 deltakerplasser. Vår erfaring er at programmet er fort fulltegnet.

Overnatting
Norkart har reservert standardrom på Thon Hotel Opera i Oslo.
Hotellet ligger ved Oslo Sentralbanestasjon.

Kontaktpersoner:

Mike Görtz

Tlf. 994 78 566
mike.gortz@norkart.no

Eva Fjærestad

Tlf. 906 92 545
eva.fjaerestad@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 4104
marielle.doms@norkart.no

Program torsdag 23. mai 2019

Bente Glomset Vikhagen

Fra offentlig styring til samstyring

Bente Glomset Vikhagen

Bente Glomset Vikhagen, assisterende rådmann, Nye Ålesund kommune

Tore M. Andresen

Tillitsbasert ledelse fra rådmannsperspektiv

Tore M. Andresen

Digitaliseringsprosjekter og lederrolle. Tore M. Andresen Bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune

Marielle Doms

Gode råd for å lykkes med digitalisering

Marielle Doms

Hvordan oppnår vi et digitalt første valg; Er kommunene virkelig treg? Glansbilder og fallgruver fra to kommuner; Resultater og refleksjon fra kartleggingen. Marielle Doms og Mike Görtz, prosjektledere «Den Digitale Kommune» i Norkart

Program fredag 24. mai 2019

Karen Johanne Strømstad

Hva med gevinstrealiseringen?

Karen Johanne Strømstad

Hvordan kommer frigjorte gevinster fellesskapet til gode? Karen Johanne Strømstad og Lars Graaner, partnere i Considium Consulting AS

Silje Rønningsen

SMART kommune

Silje Rønningsen

En «smart by» bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene. Trondheim kommune vil bli bedre på å utvikle sin by for framtida, samt bidra til å løfte lokalt næringsliv opp og ut. Silja Rønningsen, prosjektleder «Trondheim Smart By» i Trondheim kommune, og Anemie Wyckmans som er professor ved NTNU og leder for NTNU Smart Sustainable Cities.

Priser

Kostnader:
Seminaravgiften er kr. 4.900,- dette inkluderer bl.a. to dagpakker og middag, i tillegg kommer overnattings- og reisekostnader.

Deltakerkommuner i programmet «Den Digitale Kommune» betaler en redusert avgift av kr. 1.900 pr. deltaker som dekker to dagpakker og middag.

Overnatting
Norkart har reservert standardrom på Thon Hotel Opera i Oslo – til kr. 1.995 pr. rom inkl. frokost.
Hotellet ligger ved Oslo Sentralbanestasjon.

Prinsippet først til mølla gjelder for de 50 deltakerplasser. Vår erfaring er at programmet er fort fulltegnet.