Kurs

KOMTEK Forvaltning – VA privat – utsatt til høsten, webkurs 10. juni

28. mai, Sandvika

Informasjon

Kurset gir deg kunnskap om ny versjon av VA-Privat (Slam).

Krav til forkunnskaper:
KOMTEK Grunnkurs

Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.

Kontaktpersoner:

Einar Framnes

Tlf. 906 34 759
einar.framnes@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

Planlegging

• Planlegge tømming/arbeidslister o Varsling o Arbeidslister o Kvittering

Foreleser

Einar Framnes