Kurs

Norkart Tjenestepanel – ditt verktøy for kart på nett

24. oktober, WEBKURS

Informasjon

Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel.

Forkunnskaper:

Generell PC kompetanse, interesse for kart

Kurset passer for:

Kurset passer for den/de i kommunen som skal forvalte kartdata ut i app’n Kommunekart (iOS & Android) , https://kommunekart.com/ , appen Kommunekart Proff (iOS & Android), og https://kommunekart.com/proff , samt å bygge inn kart på kommunens nettsider. Kommunekart/Kommunekart Proff er tiltenkt å erstatte Webinnsyn 3, og Norkart har derfor laget et tjenestepanel som skal benyttes for å administrere eksisterende og kommende webløsninger og app’er.

Dette er et webkurs der det benyttes Teamviewer for kommunikasjon med foreleser. Ta kontakt med foreleser ved spørsmål rundt gjennomføringen.

Kontaktpersoner:

Annett Kongerød Stabell

Tlf. 415 69 600
annett@norkart.no

Svein Håvard Skedsmo

Tlf. 456 14 421
svein.havard.skedsmo@norkart.no

Innhold

09:00 - 14:00

Norkart Tjenestepanel

Du vil blant annet lære: At tjenestepanelet tar i bruk "single-sign-on" og Norkart ID for lettere administrasjon for både den enkelte bruker og Norkart selv. Det vil også bli en gjennomgang av dataflyt og prosessen med å få frem gode data som igjen skal ut til publikum og saksbehandlere. Å sette opp karttjenere (og endre rekkefølge på disse), legge til og endre kartlag (og endre rekkefølge på disse) i sin kommune i Kommunekart. Endre på kommunens egen wms (Legge til/Ta ut kartlag), legge til nye wms’er (egen wms og andre åpne wms'er som f.eks. Skog og landskap e.l.), fjerne gamle wms'er. Lage sammensatte kartlag (kombinere/splitte). Legge til koblinger, legge til tjenester. Bruk av fellestjenere (søk, posisjon, tegnetjeneste, printtjeneste, m.m.), ny forhåndsvisning (slik at man kan se det man har gjort/endret før det publiseres) Lage egne kommuneklienter (slik at man opprette egne klienter for ulike tema, f.eks. natur, kultur, sykkelkart e.l.) Kartinnbaking på superenkel måte (slik at enhver skal kunne klare dette på egenhånd, og publisere et kart på kommunens nettsider med klipp og lim) Statistikk Tilgangsstyring/brukerstyring (slik at den som er administrator i kommunen kan gi tilgang til hvem som skal ha tilgang til å endre/se det de skal ha tilgang til). Tjenestepanelet skal også administrere løsningen Kommunekart Proff, spørsmål rundt dette kan tas direkte på kurset. Og mye mer…

Dette er et webkurs der det benyttes Teamviewer for kommunikasjon med foreleser. Ta kontakt med foreleser ved spørsmål rundt gjennomføringen.

Les mer

Foreleser

Svein Håvard Skedsmo

Svein Håvard er en av våre dyktige konsulenter, og har Kommunekart som sitt hovedområde. Han har utdanning i kartfag fra UMB og har kommunal erfaring fra Kart og geodata i Kongsberg kommune.