Kurs

Norkart Tjenestepanel – ditt verktøy for kart på nett

18. juni, WEBKURS

Informasjon

Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel.

Forkunnskaper:

Generell PC kompetanse, interesse for kart

Kurset passer for:

Kurset passer for den/de i kommunen som skal forvalte kartdata ut i appen Kommunekart (iOS & Android), https://kommunekart.com/, appen Kommunekart Proff (iOS & Android), https://kommunekart.com/proff, etablere web-klienter, samt å bygge inn kart på kommunens nettsider.

Kursets innhold:

Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg alt fra dataflyt til ferdig web-løsning.
Se mer under program

Dette er et webkurs der det benyttes Teamviewer for kommunikasjon med foreleser. Ta kontakt med foreleser ved spørsmål rundt gjennomføringen.

Kontaktpersoner:

Svein Håvard Skedsmo

Tlf. 456 14 421
svein.havard.skedsmo@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 4104
marielle.doms@norkart.no

Innhold

09:00 - 14:00

Norkart Tjenestepanel

Det vil bli en gjennomgang av dataflyt og prosessen med å få frem gode data som igjen skal ut til publikum og saksbehandlere. Du lærer å sette opp karttjenere (og endre rekkefølge på disse), legge til og endre kartlag (og endre rekkefølge på disse), endre på kommunens egen wms (legge til/ta ut kartlag), legge til nye wms’er (egen wms og andre åpne wms'er som f.eks. Skog og landskap e.l.), legge til koblinger og tjenester, bruk av fellestjenester (søk, posisjon, tegnetjeneste, printtjeneste, m.m.), oppsett av temakart, lage og publisere egne web-klienter, tilgangsstyring/brukerstyring, tips til oppsett av Kommunekart Proff-klient opp mot saksbehandlere og mye mer…

Dette er et webkurs der det benyttes Teamviewer for kommunikasjon med foreleser. Ta kontakt med foreleser ved spørsmål rundt gjennomføringen.

Les mer

Foreleser

Svein Håvard Skedsmo

Svein Håvard er en av våre dyktige konsulenter, og har Kommunekart som sitt hovedområde. Han har utdanning i kartfag fra UMB og har kommunal erfaring fra Kart og geodata i Kongsberg kommune.