Workshop

Smart- og bærekraftig by

Etter avtale

Informasjon

«Smart», «sustainable», «samskapende», er dette nye «buzz» ord eller en inspirasjonsreise?

Det er et fåtall kommuner som satser på å bli «smartby», noen andre deltar i FN sitt program om «Smart and Sustainable Development 2030». Andre kommuner har adoptert tankesett om «samskapende kommune», ofte kalt kommune 3.0.
Hva betyr disse begreper og hva inneholder disse satsinger?

En «smartby» bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene. (rapport «Smarte byer og kommuner i Norge» fra Agenda Kaupang i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartement, 2019)

Iflg NTNU Smart Sustainable Cities er en smartby et tett befolket område hvor sosiale, fysiske, økonomiske og juridiske strukturer kombineres med digitalinfrastruktur for å forbedre menneskers velvære, samtidig som man strekker seg etter demokrati, bærekraft og motstandsdyktighet.

«Den samskapende kommune» (kommune 3.0) er oppfølgeren av «Kommune 2.0». Siste nevnte kjenner du godt. Dette er den tjenesteytende kommune der politikere setter mål på vegne av innbyggere og fastlegger økonomiske rammer i dialog med fagfolk som leverandører og ‘kunder’ dere (innbyggere). Den samskapende kommune (Kommune 3.0) har oppstått i en erkjenning av at de store og komplekse oppgåvene som ligger til kommunal sektor i dag ikke kan løses gjennom en leverandør-kunde logikk aleine. Samskaping har fokus på kreative løsinger og fellesskapet: direkte involvering av næringslivet, frivillige, politikere og ledere og ansatte. Dette medfører en paradigmeskifte.

I workshop ser vi hvordan dette henger sammen og hva du kan inspirere din kommune.

Program og arbeidsform på kurset
Workshop består av interaktive foredrag, eksempler og erfaringsdeling.

Læringspunkter

  • Begrepene «Smart by», «sustainable city» og «samskapende kommune»
  • Innføring rapport om «Smarte byer og kommuner i Norge» fra Agenda Kaupang i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartement (2019)
  • UN Sustainable Development Goals by 2030
  • Hvordan henger alt dette sammen, eksempler fra Kommune-Norge

Hvem bør delta?
Kommunalsjefer, tjenesteledere, fagledere, teamledere, digitaliseringsledere og prosjektledere.

Kontaktpersoner:

Mike Görtz

Tlf. 99478566
mike.gortz@norkart.no