Kurs

Kurs i sentral FKB og QMS

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Tilbud om kurs til alle som har tatt i bruk SFKB;
Flere kommuner har nå tatt i bruk direkteoppdatering av FKB-data i Sentral felles kartdatabase (SFKB) en stund. Ved å innføre SFKB har dere bidratt til mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede kartdata for alle. Vi har fått en del henvendelser med ønske om å få øke kompetansen innenfor bruk av GISLINE mot QMS, samt generelt om QMS-systemet.

Norkart jobber for at GISLINE skal fungere mest mulig optimalt mot SFKB, slik at forvaltning skal skje i form av skreddersøm-løsninger mot de ulike kartbasene. Et godt eksempel på dette er funksjonaliteten som ligger i GISLINE matrikkel, som er veldig godt tilpasset til å ajourføre SFKB.

Kursene er beregnet for GIS-ansvarlige, samt dem som ajourfører FKB, plan og matrikkeldata.

Agenda for kurset kan for eksempel være:

  • Generell gjennomgang av QMS, sentral FKB
  • Redigering av Matrikkel ved bruk av GISLINE matrikkel etter innføring av QMS
  • Ajourhold av andre FKB-datasett
  • Gjennomgang av qms-administrasjon

 

Pris: etter avtale

 

 

Kontaktpersoner:

Geir Heksem

Tlf. 419 06 297
geir.heksem@norkart.no

Forslag til program

09:00 - 15:00

Agenda for kurset kan for eksempel være: Generell gjennomgang av QMS, sentral FKB Redigering av Matrikkel ved bruk av GISLINE matrikkel etter innføring av QMS Ajourhold av andre FKB-datasett Gjennomgang av qms-administrasjon