Kurs

QGIS Grunnkurs

11.–12. september, Sandvika

Informasjon

Dette er et grunnleggende kurs – for nybegynnere i QGIS.

Forkunnskaper:

Generelle pc kunnskaper.

Kurset passer for:

Kurset passer for brukere som vil komme i gang med bruk av QGIS.

Kursets innhold:

Dag 1: Grunnleggende QGIS
Dag 2: Overvannsanalyse

Vi vil jobbe med oppgaver underveis i kurset, slik at alle får prøvd ut de ulike funksjonene etter hvert som vi går igjennom dem.

Kursholder vil tilpasse innholdet til deltakerne.

Merk: det vil være mulig å delta på kun en av dagene. Dagspris er 4600kr

Kontaktpersoner:

Annett Kongerød Stabell

Tlf. 415 69 600
annett@norkart.no

Innhold

09:00-15:00 (begge dager)

Dag 1: Grunnleggende QGIS

-Installasjon av QGIS -Sette opp et prosjekt med innstillinger, koordinatsystem m.m -Finne frem i QGIS -Grunnleggende funksjoner: Zoome, velge, slette, målefunksjon, informasjon -Legge inn data: Vektor, raster WMS og WFS -Organisere datene i QGIS-prosjektet -Egenskapstabellen, utvalg og oppdatering -Opprette nye vektorlag med egenskaper -Tegne og redigere punkt, linjer og polygoner -Sette opp digitalisering med snapfunksjon og unngå overlapp -Enkel styling. Symbolisering/tegneregler -Enkle beregninger og spørringer -Klipp og bufferanalyse -Legge inn påskrift på et kart -Sette opp kart for utskrift for utskrift til pdf -Installere plugins

Dag 2: Overvannsanalyse

-Hente ut høydedata fra hoydedata.no -skaffe oversikt fra tilgjengelige kartdata relevante for flom -Legg inn aktuelle data: FKB bygning, vann og vei, DTM-modell, aktuelle bakgrunnskart -Forberede DTM-modell til analysen. Brenne inn bygninger -Analyse for å finne vannansamlinger -Analyse for å finne vannveier -Vurdere resultat mot NVE sitt flomsonekart og mot FKB vann -Visualisere resultatet med god symbolisering

Foreleser

Maléne Peterson