Workshop

Praktisk prosjektledelse i kommunale virksomheter

Etter avtale

Informasjon

Norkart har opplevd at prosjektledelse i kommunale virksomheter ofte blir til en bi-verv ved siden hovedstilling til tross for at dette er et eget fagområde. Flere etterlyses praktisk støtte for å kunne gjøre en enda bedre jobb som prosjektleder.

Workshoppen «Praktisk prosjektledelse» er et basiskurs, er praktisk rettet og fokuserer på en innføring i prosjektfaget, fra planlegging til leveranse og evaluering. Den er interaktiv og det forventes at du deler dine erfaringer i gruppen.

Form
I workshoppen avveksler vi teorie med praktiske øvelser og erfaringsutveksling.

Læringspunkter

  • Organisering og strukturering av prosjektarbeid
  • Hva er målsetninger og hva ikke
  • Fremdrift og god ressursplanlegging
  • Risikostyring
  • Din rolle som prosjektleder
  • Ditt prosjektteam
  • Fallgruven

Hvem bør delta?
Kommunalsjefer, tjenesteledere, fagledere, teamledere, digitaliseringsledere og prosjektledere.

Foreleser

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.