Kurs

Planforvaltning i GISLINE 7.0

13. mai, Bergen

Informasjon

Nytt kurs!

GISLINE 7.0 har ny og forbedret håndtering av flater i nytt datalager (ny quadri). Buer, øyer og hull håndteres nå som i SOSI. Departementet har gitt ut nye produktspesifikasjoner for arealplan og dette medfører at nye objektkataloger må tas i bruk. I sum blir dette mye nytt, og vi håper kurset vil være nyttig både for erfarne og nye planforvaltere.

Forkunnskaper:

GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE. Det vil være en fordel med kompetanse innen planarbeid.

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset. Kurset passer godt for nye plan- og geodatamedarbeidere, men også erfarne GISLINE-brukere får med seg nyttige tips om arbeidsrutiner og planforhold.

 

Kan du ikke komme til oss, kommer vi til deg!
Vi kan holde kurs i din kommune, for deg og dine nabokommuner. Lokale kurs kan tilpasses nivået til deltagerne og vi kan arbeide med lokale data. Vi kan utvide til flere dager om ønskelig. Mange har tatt i bruk qms. På lokale kurs kan vi også øve på forvaltning med data i qms. Ta kontakt om behov og be om pris.

Kontaktpersoner:

Bjarne Boge

Tlf. 970 88 788
bjarne.boge@norkart.no

Innhold

09:00-15:00
Bjarne Boge

GISLINE Arealplan

Bjarne Boge

- Hvordan virker nye topologi- og flatefunksjoner. - Lage senterlinje og paralleller med ny linjestruktur. - Kontrollere og rette plan til feilfrie data. - Ta inn ny plan i forvaltningsbase for plan. - Rydde vanlige feilsituasjoner i planbase. - Introduksjon til å forvalte plandata i QMS. - Nytt i objektkatalogene for plan.

Foreleser

Bjarne Boge

Bjarne er jordskiftekandidat/siv.ing i landmåling med allsidig erfaring fra kommunal, privat og regional virksomhet. Han har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års praktisk arbeid med planer. Herunder kommunal saksbehandling av dele-, bygge- og plansaker, regional behandling av kommunale planer og utarbeiding av private reguleringsplaner. I Norkart er kunnskapen videreutviklet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, arkitektkontor, Kartverket og KMD. Opplæring og konsulenthjelp til kommuner i forvaltning av arealplan og planregister, samt bistand til arkitektkontor for utarbeiding av plankart etter standarden fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Eksempel på utviklingsarbeid er pilotprosjekt for vedlikehold av planregister (Kartverket), «Bygglett» (Dibk) og «3D-arealplan og digitalisering av planprosesser» (KMD).