Konferanse

Velkommen til gratis GDPR seminar for kommunalteknisk sektor

22. mars, Gardermoen

Informasjon


Det er ennå mulig å melde seg på til GDPR seminaret.

Om knappe 3 måneder trår de nye europeiske personvernreglene, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Innen 25.Mai 2018 må både Norkart og våre kommunale samarbeidspartnere etterleve strengere regler for hvordan personlige data blir behandlet og innhentet. GDPR håndheves av EU og Datatilsynet i Norge og vil kunne gi kraftige sanksjoner til virksomheter som ikke overholder ny lovgivning. Din virksomhet vil kunne bøtelegges med henholdsvis 20 millioner euro eller 4% av din omsetning dersom det nye regelverket ikke overholdes. GDPR har som formål å forsterke rettighetene til registrerte personer og vil dermed endre og tilføre nye plikter til offentlige og private virksomheter som behandler personlige opplysninger.

Vi har bla. invitert advokat Rune Opdahl fra Wiersholm til å forelese for oss. Opdahl sitter i Advokatforeningens personvernutvalg, -og han har bistått ett stort antall norske bedrifter og virksomheter i GDPR rådgivning. Opdahl er en av landets fremste eksperter på personvern og er viden kjent som en mann med god formidlingsevne.

I god tid før GDPR trer i kraft skal vi i Norkart være klare med nye prosedyrer og retningslinjer som er i henhold til den nye lovgivningen. Vi tilbyr nå ekstern og intern GDPR ekspertise for å hjelpe deg og din virksomhet til å få kontroll på de lovpliktige endringer som kommer.

Program for dagen begynner med registrering klokken 09:30 og faginnhold fra 10:00. Vi spanderer en lunsj mellom slagene og avslutter klokken 15:00.

Hovedtrekkene i dagens agenda 

  • Hva er GDPR og hvorfor bry seg om personvern?
  • De viktigste reglene innen GDPR
  • Hvordan forberede seg til innføring av GDPR?
  • Hva innebærer GDPR i praksis etter ikrafttredelse 25. mai?
  • Hva har Norkart gjort innenfor GDPR?
  • Hva kan Norkart hjelpe deg med for å bli klar til å ivareta de nye GDPR-kravene?

Vær sikker på at dere følger GDPR lovgivningen fra 25. mai – bli med oss på GDPR-seminar på Radisson Blu Gardemoen 22. mars!

Kontaktpersoner:

Eva Fjærestad

Tlf. 906 92 545
eva.fjaerestad@norkart.no

Trond Hegna

Tlf. 419 26 874
trond.hegna@norkart.no

Program

0930-1000
Trond Hegna

Registrering

Trond Hegna

1000-1015
Bent Brugård

Velkommen

Bent Brugård

v/Bent Brugård, Norkart

1015-1045
Rune Opdahl

Hva er GDPR og hvorfor bry seg om personvern?

Rune Opdahl

v/ Rune Opdahl, Wiersholm

1045-1100

Pause

1100-1200
Rune Opdahl

De viktigste reglene innen GDPR

Rune Opdahl

v/Rune Opdahl - Wiersholm

Rune Opdahl

Hvordan forberede seg til innføring av GDPR

Rune Opdahl

v/Rune Opdahl, Wiersholm

1200-1300
Rune Opdahl

Hva innebærer GDPR i praksis etter ikrafttredelse 25. mai?

Rune Opdahl

v/Rune Opdahl – Wiersholm

1300-1400

Lunsj

1400-1445
Robert Nordan

Hva har Norkart gjort innenfor GDPR?

Robert Nordan

v/Robert Nordan, Norkart

Robert Nordan

Hva kan Norkart hjelpe deg med for å bli klar til å ivareta de nye GDPR-kravene?

Robert Nordan

v/Robert Nordan, Norkart

1445-1500
Eva Fjærestad

Avslutning

Eva Fjærestad

v/Eva Fjærestad, Norkart