Webinar

Nytt i GISLINE Matrikkel 8.0.5

15. juni, Webinar

Informasjon

Nytt i GISLINE Matrikkel 8.0.5

Nye GISLINE versjon 8.0.5 (juni 2021) er stappfull av små og store endringer i GISLINE Matrikkel i forbindelse med endringer gjort i matrikkelen. Flere av matrikkel-endringene vil medføre relativt store endringer i arbeidshverdagen til dere matrikkelførere. I webinaret vil endringene bli gjennomgått, og demonstrert.

Her er en oversikt over nyhetene i GISLINE Matrikkel som vil bli gjennomgått på webinaret:

  • Føringshistorikk på bygg
  • Fire nye festegrunn-brukstilfeller for endring av festegrunn
  • Registrering av adkomstkoordinat
  • Registrering av egenerklæring for konsesjonsfrihet med nye tekster
  • Registrering av referanse til eksisterende grense/punktfeste og til stedbunden rettighet
  • Overføring av standardavvik fra landmålingsprosjekt ved snapping i eiendomsuttrekk

Får vi tid, tar vi i tillegg noen tips og triks på slutten.

Vel Møtt!

Kontaktpersoner:

Siri Lajord

Tlf. 986 85 106
siri.lajord@norkart.no

Axel Oscar Damgaard

Tlf. 992 65 318
axel.damgaard@norkart.no