Konferanse

Norkart VA Brukermøte 2018

24.–25. april, Bergen

Informasjon

Norkart har gleden av å invitere kunder og samarbeidspartnere til VA-brukermøte 2018.

Årets VA Brukermøte arrangeres i år i Bergen 24-25.april, på Solstrand Bad i OS kommune, en aktiv VA kommune i sterk vekst. Det blir minkurs og en blanding av interne og eksterne foredrag om ulike faglige tema. Det blir som vanlig også tid til god gode diskusjoner, god mat og sosialt samvær i hyggelige omgivelser på Solstrand Hotell og bad.

Solstrand Hotel & Bad

Kontaktpersoner:

Arne Ronny Tøstibakken

Tlf. 970 55 861
arne.ronny.tostibakken@norkart.no

Trond Hegna

Tlf. 419 26 874
trond.hegna@norkart.no

Program dag 1.

09:00-10:00

Registrering

10:00-12:00
Rune Næss
Minikurs 1

VA SOSI import

Rune Næss

Kurs i bruk av SOSI-import av VA-data i GISLINE VA.

Ronny Kristiansen
Minikurs 2

Datafangst og risikoanalyser private VA-anlegg

Ronny Kristiansen

Gjennomgang av metoder, prosess og gjennomføring av datafangst og risikoanalyser ved opprydding i spredt avløp

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:30
Arne Ronny Tøstibakken

Velkommen til brukermøte

Arne Ronny Tøstibakken

13:30-14:15
Rune Norland Johnsen

«Nye metoder og teknologi for lekkasjesøk på plastledninger»

Rune Norland Johnsen

Vannlekkasjer er en utfordring. Arbeidet med å finne de kan være krevende, spesielt når det oppstår lekkasjer på ledninger av plast. Brødrene Dahl har nå utstyr og teknologi som finner vannlekkasjer raskt og effektivt også på ledninger av plast. Rune Norland Johansen fra Brødrene Dahl vil i dette foredraget vise deg effektive metoder og teknologi for å finne vannlekkasjer på ledninger av plast- raskere enn før.

14:15-15:00
Rune Næss

Årets nyheter Norkart VA

Rune Næss

I dette foredraget vil fagansvarlige for de ulike VA - løsningene både GISLINE VA, VA Felt ,FDV og KOMTEK VA gjennomgå årets nyheter. Foredragsholdere: Rune Næss, Ronny Kristiansen, Eivind Kval, Norkart

15:00-15:30
Tobias Dahle

Utviklingstrekk- nåtiden og fremtidens vannbransje sett fra en driftsassistanse

Tobias Dahle

Tobias Dahle vil fra sitt ståsted som daglig leder av driftsassistansen i Sogn og Fjordane fortelle om hvilke muligheter og utfordringer som ligger både rett foran oss og i et litt lengre perspektiv. Stikkord for foredraget er «Slik har det vært og slik kan det bli, bruk av smarte vannmålere , behovet for gode VA-data, lekkasjereduksjon og nettmodellering» Foredragsholder: Tobias Dahle, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

15:30-15:45

Pause

15:45-16:30
Mariya Simon

Smarte Vannmålere og smart vannmåling

Mariya Simon

Kan smarte vannmålere og smart vannmåling hjelpe oss med å få kontroll på vannforbruk og vannlekkasjer raskere enn før? Maria Simon vil i dette foredraget sette fokus på hvordan smart vannmåling kan hjelpe norske kommuner i framtiden Foredragsholder: Mariya Simon, Axflow AS

16:30-17:00
Kjell Kruger Næss

Tilgang på data i felt, innmåling, drift og internkontroll for både vann, avløp og vei.

Kjell Kruger Næss

Et godt dokumentert ledningsnett og gode driftsdata er et viktig verktøy i daglig drift. Tilgang til veidata i feltløsningene etterspørres også nå stadig mer av våre kunder. I dette foredraget fokuseres det på hvordan du får alle data om både veg, vann og avløp tilgjengelig i feltløsningene VA-Felt og FDV. Kjell Næss vil i tillegg gi deg tips og inspirasjon om hvordan utnytte dette på en smart og smidig måte både til innmåling, dokumentasjon og registrering av driftsdata.

17:00-17:15
Arne Ronny Tøstibakken

Oppsummering og avslutning for dagen

Arne Ronny Tøstibakken

Fysisk fostring, guidet spasertur i nærområdet. For de som ønsker frisk luft og litt mosjon vil en representant fra Os kommune vise sin kjente stier og tråkk i vakker Vestlandsnatur Besøk i spa-anlegget For de som ønsker en rolig avslutning på dagen kan hotellets spa-anlegg og bade fasiliteter benyttes

20:00-

Middag

Program dag 2

08:30-09:00
Eirik Molland

VA Felt bruk og erfaringer i Etne kommune

Eirik Molland

Eirik Molland vil fortelle om sine og Etne kommunes erfaringer ved bruk av VA-felt både egen bruk og i samhandling med entreprenør Foredragsholder: Eirik Molland, Etne kommune

09:15-09:30
Rune Næss

Nyheter og endringer i GISLINE VA, bruk nytte og muligheter

Rune Næss

GIS LINE VA har i 2018 fått flere endringer og forbedringer. Endringer i datamodell, bedre utstyrshåndtering, topologisjekk mm. Rune Næss vil i dette foredraget gjennomgå dette og vise hvilke muligheter det vil gi deg.

09:30-10:00
Rune Næss

Ny FDV bruk og nytte av ny funksjonalitet

Rune Næss

FDV har fått og muligheter. Endringer og forbedringer i brukergrensesnitt, oppdatering og redigering av VA-data direkte i felt, tildeling av arbeidsordre til flere objekt samtidig. Rune Næss vil i dette foredraget gi deg et overblikk og inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk dette.

10:00-10:15

10:15-10:45
Håkon Sagehaug

KOMTEK Vannmålerbytte, digitalisering i praksis

Håkon Sagehaug

Komtek Vannmålerbytte har effektivisert og endret en tidkrevende arbeidsprosess for mange kommuner. Håkon Sagehaug vil i dette foredraget vise deg hvordan.

10:45-11:30
Ronny Kristiansen

VA-Tilsyn, Datafangst, gjennomføring og oppfølging

Ronny Kristiansen

Opprydding i spredt avløp er en prosess som har stort fokus i kommune Norge. Vanndirektivet skal oppfylles. Ronny Kristiansen vil i dette foredraget gi deg inspirasjon om hvordan du kan løse denne krevende oppgaven med Komtek VA-privat og vår nye løsning VA-Tilsyn.

11:30-12:00
Foredragsholder B kommer

Trykkavløp som metode ved opprydding i spredt avløp

Foredragsholder B kommer

Trond Sverre Johansen fra Xylem AS vil i dette foredraget gjennomgå trykkavløp som metode ved opprydding i spredt avløp, muligheter, utfordringer, fordeler og eventuelle ulemper. Foredragsholder: Trond Sverre Johansen Xylem AS

12:15-12:45
Marianne Kramer

Sammenslåing av kommuner sett i et VA perspektiv, utfordringer og muligheter

Marianne Kramer

Kommunereformen er her. Første runde er gjennomført og neste runde står for tur. Marianne Kramer er til daglig teknisk sjef i Os kommune, men har nå permisjon for å lede sammenslåingen av kommunene OS og Fusa. Hun leder sammenslåingen av teknisk sektor og vil i dette foredraget gi sine betraktninger og erfaringer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger innen teknisk sektor generelt og VA spesielt ved en kommunesammenslåing. Foredragsholder: Marianne Kramer, Prosjektleder kommune sammenslåing i Os/Fusa

12:45-13:00
Pål Normann Johansen

Avslutning og oppsummering av årets brukermøte

Pål Normann Johansen

13:00-14:00

Lunsj og avreise

Deltageravgift

DELTAGERAVGIFT
Alle priser er eksklusiv mva.
Det er ikke mulig å trekke noe ut fra våre pakketilbud.

Komplettpakke:
Deltageravgiften i enkeltrom er kr 5.500 eks.mva.
Dekker festmiddag, underholdning, 1 overnatting, 1 frokost, kaffe, 2 lunsjer og 2
dagsopphold.

Deltagelse 1-dag:
Deltageravgiften er kr 3.000,- eks.mva.
og dekker kaffe, lunsj og dagsopphold.

Festmiddag
Deltageravgift kr 850,- eks.mva. pr. deltager

Kveldsarrangement
Deltageravgiften er kr 1.000,- eks.mva. som dekker
workshop/minikurs og middag.

Overnatting
Ekstra overnatting pr. pers i enkeltrom inkl. frokost
kr 1.590,- eks. mva.