Konferanse

Norkart Brukermøte – Plan og geodata 2020 – digitalt

19. oktober,

Informasjon

Brukermøte Plan og geodata 2020

Det er en glede å invitere til Norkart brukermøte Plan og geodata 2020.

Årets brukermøte for Plan og geodata har vi på bakgrunn av korona-situasjonen besluttet å gjennomføre som et heldigitalt arrangement over én dag.

Brukermøtet vil bli arrangert mandag 19 oktober fra kl. 09.00 – 16.00.
Dette vil bli en spennende og innholdsrik dag med fokus på faglig innhold. Du vil få verdifullt innblikk i aktuelle bransjetema, teknologi, bruketips og nyheter i Norkart sine løsninger og programvare. Årets program er som vanlig utarbeidet i dialog med våre kunder og Norkart Brukerforening.

Den første delen av dagen er fra kl. 0900 til kl. 1100 og blir direktesendt fra vårt studio i Drammen med foredrag, gjester, debatter, reportasjer og innslag fra våre kunder over det ganske land. Erik Wold, bl.a. kjent fra NRK vil lede oss gjennom seansen på en engasjerende og profesjonell måte. Vi vil også trekke frem årets gjest, Ole Petter Nyhaug. Ole Petter er en av Norges mest populære foredragsholdere og vil gi oss et skråblikk på forventninger knyttet til dagens og fremtidens innbyggerløsninger.

Etter lunsj vil det bli fire parallelle sesjoner med foredrag og «dypdykk» for alle som jobber med GISLINE, Kommunekart, eTorg, søknadsløsninger, FME, OpenCities Planner, Open Source programvare som QGIS, PostGIS, GeoServer mm, og andre produkter og tjenester innenfor vårt spennende fagfelt. Det vil også være eksterne bidragsytere som vil dele sin kunnskap og erfaring gjennom konkrete prosjekter og bruk av Norkarts produkter og tjenester. I de parallelle sesjonene legges det opp til god interaksjon med dere som kunder med mulighet for spørsmål underveis og besvarelse i etterkant av hvert foredrag. Alle foredrag og presentasjoner vil også bli gjort tilgjengelig i ettertid for de som melder seg på arrangementet.

I år vil det bli enda mer fokus på våre løsninger innenfor byggesak. Dette er et viktig område for Norkart, og vi har allerede laget flere nye løsninger for dette som vil bli grundig presentert på brukermøtet. Det er i dag store forventninger til at det offentlige tilbyr digitale tjenester til innbygger og næringsliv.

Vi er i en overgang fra regelstyrt forvaltning til automatisert og datadrevet saksbehandling hvor innbygger og næringsliv utnyttes som en ressurs og saksbehandler flere oppgaver selv. Vi jobber smartere og får til en enklere hverdag både for innbygger, næringsliv og kommunen. Vi vil derfor ha en egen sesjon med fokus på innbyggerløsninger og selvbetjening. Denne sesjonen burde være høyaktuell for ledelse og mellomledelse innenfor teknisk sektor og for alle som har et ansvar innenfor digitalisering i norske kommuner.

Programmet finner du øverst på denne siden under fane “Program”

Kontaktpersoner:

Trond Hegna

Tlf. 419 26 874
trond.hegna@norkart.no

Espen Sagen

Tlf. 992 23 012
espen.sagen@norkart.no

Program

Plenum

Kl.0900-1100

Den første delen av dagen er fra kl. 0900 til kl. 1100 og blir direktesendt
fra vårt studio i Drammen med foredrag, gjester, debatter, reportasjer
og innslag fra våre kunder over det ganske land. Erik Wold, bl.a. kjent
fra NRK vil lede oss gjennom seansen på en engasjerende og profesjonell måte.
Vi vil også trekke frem årets gjest, Ole Petter Nyhaug. Ole Petter er en av
Norges mest populære foredragsholdere og vil gi oss et skråblikk på forventninger
knyttet til dagens og fremtidens innbyggerløsninger.

Parallelle sesjoner


SESJON 1: Eiendom

Kl.1200-1250
GISLINE Matrikkel
GISLINE 8.0 inneholder store endringer  og i matrikkelen generelt.
Foredragsholder Siri Lajord

 

Kl.1300-1350
GISLINE Oppmålingsforretning 
Nyheter/endringer i GISLINE 8.0 samt ny feltløsning.
Den nye feltløsningen fjerner behovet for papirer, og stadig mer skal
kunne gjøres under forretningen.
Foredragsholdere Geir Heksem og Kjetil Sæheim

 

Kl.1400-1450
Feil og mangler i matrikkelen – hva kan vi gjøre?
Beregning av kommunale avgifter og økende automatisering innen
byggesøknadsløsningen er avhengige av gode matrikkeldata.
Vi deler erfaringer fra forskjellige prosjekter med basis i nytt beregnet
arealdatasett på bygg for hele Norge.
Foredragsholdere Harald Huse, Siri Lajord og Jørgen Norling

 

Kl.1500-1550
Grunnerverv – Hvordan oppstår eiendomsgrensen? 
Vi får en status på eiendomsforvaltning fra Terratec, og en gjennomgang
av grunnerverv fra A til Å.
Terratec ved Torleiv Lohne og Ivar Hebnes


SESJON 2: Plan og byggesak

Kl.1200-1250
GISLINE Arealplan
Nyheter/endringer i GISLINE 8.0 med søkelys på økt
kvalitet og effektivitet i planforvaltning
en.
Foredragsholder Kjersti Hov

 

Kl.1300-1350
Nytt skybasert planregister

– Presentasjon av registeret og teknologien bak
– Planregisters betydning for digital byggesaksbehandling
– Planer for overføring av våre eksisterende planregister kunder til nytt register

Foredragsholdere Petter Nyquist og Nina W. Tronstad

 

Kl.1400-1450
Byggesøknadens digitale motorvei 
Hvordan kan digitaliseringen bidra til raskere og bedre saksbehandling?
Foredragsholder Andreas Hammarstedt

 

Kl.1500-1550
Digitalisering av byggesøknader bidrar til flere komplette søknader
Presentasjon av Norkarts løsninger for eByggesøk med og uten ansvarsrett.
Foredragsholder Linn-Ida Ellingsen


SESJON 3: Forvaltning, analyse og beslutningsstøtte

Kl.1200-1250
GISLINE Kartforvaltning
Nyheter/endringer i GISLINE 8.0 og QMS 12. PostGIS som database og nytt API
for feltløsninger. Tips og triks.
Foredragsholdere Thomas Johnsen, Axel Damgaard og Bjørnar Waag

 

Kl.1300-1350
Bruk av Open Source i samspill med GISLINE
Vi ser på hvordan Open Source programvare som QGIS og Input (feltløsning)
fungerer godt sammen med GISLINE.
Foredragsholder Thomas Johnsen

 

Kl.1400-1450
Alt er mulig med GIS-analyser!
Vi viser en rekke eksempler på analyser i ulike verktøy som Kommunekart mfl,
samt bruk av noen nye datasett fra datavarehuset. 
Foredragsholdere Harald Huse og Kjetil Sæheim

Overvannsanalyse
Hvordan utnytte geografiske analyser til å avdekke potensiale for overvann?
Foredragsholder Malene Péterson  og Antonio Armas Diaz

 

Kl.1500-1550
Dashboard for beslutningsstøtte
Hvordan lage gode dashboard for beslutningstøtte i Power BI? En rekke praktiske
eksempler.
Foredragsholdere Julia Olson og Jørgen Norling


SESJON 4: Selvbetjening, samspill og dialog

Vi besøker Alta kommune, og presenterer ulike løsninger.

Kl.1200-1250
Løsninger for involvering i areal- og samfunnsplanlegging

– 3D visualisering av planer og utbyggingsprosjekt i Alta kommune
– Hvordan øke forståelse og involvering i areal- og samfunnsplanlegging?
– Visualiseringssenter – samspill mellom kommunes fagmiljø, politikere, næringsliv og innbyggere


Kl.1300-1350
Løsninger for utbygger og innbygger

– eTorg – hvordan kan næringsliv og innbyggere bli selvbetjent med kommunale produkter. Hva er gevinstene for kommunen?
– eByggesøk – vi lager en digital byggesøknad uten ansvarsrett på 15 minutter
– Kort tur inn i automatikkens verden – hvordan får vi dette til?


Kl.1400-1450
Løsninger knyttet til eiendomsmarkedet

– Ny digital hverdag på Servicesenteret, hvilke gevinster har de oppnådd i Alta?
– Vi tar en prat med en eiendomsmegler i Alta, for å høre litt om hvilke erfaringer
og gevinster de har oppnådd rundt formidling og automatisering av eiendomsinformasjon
– Vi tar en nærmere kikk på Norkart Ordresystem.

 

Kl.1500-1550
Løsninger for innbyggere

– Ulike kartløsninger for innbyggere (og næringsliv)
– Hvordan kan innbygger få innsyn i kommunal informasjon som berører egen eiendom?
– Har kommunen lykkes i markedsføring av nye innbyggerløsninger? Vi tar en «5 på gaten»
– Oppsummering og avslutning