Konferanse

Norkart Brukermøte – Plan- og geodata

28. oktober–29. oktober, Oslo

Informasjon

Velkommen til Norkart Brukermøte 28,-29. oktober 2019

Det er en glede å få invitere til Norkart brukermøte plan og geodata 2019 som i år arrangeres på Quality Hotel Expo på Fornebu. Vi samler kunder, samarbeidspartnere, kjente foredragsholdere, samt Norkarts egne ansatte til to innholdsrike dager.

På brukermøtet treffer du fagpersoner og brukere innen ditt fagfelt – og du vil få verdifullt innblikk i teknologi, bruketips og nyheter i Norkart sine løsninger og programvare. Vårt mål er at brukermøtet skal gi deg faglig påfyll, sosialt samvær og god underholdning.

Vi skaper ikke fremtiden alene – men sammen med kunder og samarbeidspartnere. Vi har på bakgrunn av dette en stadig økende kundemasse og flere forskjellige løsninger og programvare i vår GIS portefølje. Vi fortsetter derfor suksessen fra i fjor med ett samlet brukermøte, som tar for seg alle våre løsninger innenfor plan og geodata.

Programmet
Årets program har vi utarbeider sammen med våre kunder og Brukerforeningen. Vi har gleden av å tilby et godt faglig program med foredrag og «dypdykk» til alle som jobber med GISLINE, Kommunekart, e-Torg, QGIS, FME, Open Cities Planner og andre produkter og tjenester innenfor GIS, plan, geodata og byggesak. Vi er stolte av å ha med flere eksterne foredragsholdere som vil dele sin kunnskap og erfaring gjennom konkrete prosjekter og bruk av Norkarts produkter og tjenester. Årets brukermøte arrangeres mandag 28. til tirsdag 29. oktober på Quality Expo Hotell, Fornebu.

Vår bransje er i endring og det kommer stadig nye føringer og ønsker for hvordan vår arbeidshverdag skal bli fremover. Det er utarbeidet en ny strategi for digitalisering av offentlig sektor samt ny nasjonal geodatastrategi. Vi har invitert sentrale personer i bransjen til å si noe om hvilke utfordringer og muligheter dette gir, 28 oktober fra kl. 12.00 – 1300.

Det er i dag store forventninger til at det offentlige tilbyr digitale tjenester til innbygger og næringsliv. Vi er i en overgang fra regelstyrt forvaltning til automatisert og datadrevet saksbehandling hvor innbygger og næringsliv utnyttes som en ressurs og saksbehandler flere oppgaver selv. Vi jobber smartere og får til en enklere hverdag både for innbygger, næringsliv og kommunen. Vi har derfor invitert Oscar Hovland fra Kogger som vil holde et spennende, inspirerende og provoserende foredrag om hvordan vi kan få innbyggere og næringsliv til å ta i bruk selvbetjeningsløsninger. Vi vil også ha en egen sesjon innenfor automatisering og selvbetjening, 29. oktober fra kl. 08.30 – 10.00.

Disse foredragene burde være høyaktuelle for ledelse og mellomledelse innenfor teknisk sektor og for alle som har et ansvar innenfor digitalisering i norske kommuner. Vi vil fokusere på hvordan kommunen kan møte krav fra ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom digitalisering av tjenester.

Norkart-torget
Vi vil også i år ha Norkart-torget, som er et torg med «boder» bemannet med våre beste fagfolk innenfor våre ulike fag- og produktområder. Her kan man gjøre dypdykk i faget og kanskje få svar på noe man har grublet på lenge. Kanskje vi også får noen gode tips og innspill som kan gjøre våre løsninger enda bedre. Torget er bemannet hele brukermøte og dere er hjertelig velkommen til et besøk på torget.

Nyhet PÅMELDING
Nytt i år er at når du har fullført din påmelding vil du motta en bekreftelse. I denne bekreftelsen er det en link til din egen personlige side. Her kan du når som helst endre din påmelding frem til påmeldingsfristen.

Uformell samling søndag kveld
Erfaring fra vårt brukermøte i 2018 viser at en god del av dere ankom hotellet søndag kveld. Vi vil derfor gjerne invitere de som kommer søndag kveld til en uformell samling på hotellet, med mulighet for en liten shuffleboard turnering mm.

Fagpraten
Det blir tradisjonen tro også mulighet til å melde inn eventuelle spørsmål på forhånd til fagpraten, slik at vi kan forberede oss ekstra godt på akkurat ditt spørsmål. Skjema for innmelding av ønsker om en personlig fagprat vil bli sendt ut senere.

Festmiddag
Underholdning under, og etter middagen er viktig! Årets konferansier er Jon Niklas Rønning. Han leverer en musikalsk forestilling som inneholder aktuelle humorviser, parodier, underfundige betraktninger og en god dose selvironi. Gled deg til hans verbale og musikalske innslag! Etter middagen byr vi også på noen overraskelser.

Kontaktpersoner:

Trond Hegna

Tlf. 419 26 874
trond.hegna@norkart.no

Program mandag

Kl. 0830-0930

Registrering

Utlevering av brukermøtemateriell og servering av kaffe/te. Nytt for året er at du vil få tilsendt en e-post noen dager før konferansen. Denne e-posten inneholder en QR kode som vil bli skannet ved innsjekking.

Kl. 0930-1000
Pål Normann Johansen
Plenum

Velkommen og åpning av brukermøtet

Pål Normann Johansen

Pål Normann Johansen, markedsdirektør i Norkart.

Kl. 1000-1030
Oscar Hovland
Plenum

Hvordan lykkes kommuner med selvbetjeningsløsninger

Oscar Hovland

Digital forvandling er personlig forandring, Kundereisen krever innhold, De spør – Du svarer, Bruk av video for å skape tillit, Eksempler Oscar Hovland, Kogger

Kl. 1030-1050
Erlend Bauck Soe
Plenum

Bruk av kommunale data - Erfaringer fra en arkitekt

Erlend Bauck Soe

3D visualiseringspakken fra e-Torg er en ny tjeneste i markedet som har vist seg å være veldig nyttig. Løsningen har vært hyppig brukt hos LPO Arkiteker, spesielt i tidligfasearbeid og visualisering. Geomtrien er god, spesielt på bebyggelse, og man sparer mye tid sammenlignet med å selv skulle generere dette på bakgrunn av kartdata (SOSI/DWG) Erlend Bauck Sole, LPO Arkitekter

Kl. 1050-1110
Harald Huse
Plenum

Kommune- og regionreform 2020

Harald Huse

Flere kommuner står foran en regionreform med nytt kommunenummer eller en full kommunesammenslåing. Er kommuene og Norkart klare? Vi tar en fot i bakken på status og hva som kommer til å skje framover. Harald Huse, Norkart.

Kl. 1110-1140

Pause

Torget er åpent

Kl. 1140-1200
Kjetil Sæheim
Plenum

Nyheter i Norkart sin programvare

Kjetil Sæheim

Vi gir et overblikk over nyheter i GISLINE og Kommunekart Kjetil Sæheim og Axel Damgaard, Norkart

Kl.1200-1220
Per-Arne Horne
Plenum

Fellestjenester bygg – digitalisering av offentlig sektor

Per-Arne Horne

Per Arne Horne, DiBK

Kl. 1220-1240
Anne Guro Nøkleby
Plenum

Ny nasjonal plan og geodatastrategi - handlingsplan

Anne Guro Nøkleby

Anne Guro Nøkleby, Kartverket

Kl. 1240-1300
Sverre Wisløff
Plenum

Norkart - veien videre basert på ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Sverre Wisløff

Sverre Wisløff, Norkart

Kl. 1300-1400

Lunsj

Kl. 1400-1430
Kjetil Sæheim
Dypdykk - Kommunekart, Expo 2

Hvordan utnytte geografiske data

Kjetil Sæheim

Offentlige temadata skal brukes i saksbehandling. Andre temadata lager du selv i FME, QGIS osv, og disse har kun informativ verdi. Hva er dine alternativer, hvordan bør du gå frem og hvilke fallgruver bør unngås? Kjetil Sæheim, Norkart

Siri Lajord
Dypdykk - Matrikkel, Expo 1

Hva skjer i matrikkel-verden? Og hva skjer i GISLINE Matrikkel?

Siri Lajord

Masterplan Matrikkel, strategi for bygningsdelen i matrikkelen - har det noe å si for deg? Siri Lajord, Norkart

Jan-Erik Vinje
Teknologi, Expo 3

AR-Teknologi

Jan-Erik Vinje

Vi ser på praktiske eksempler med bruk av AR-Teknologi innefor fagområdet plan og geodata Jan-Erik Vinje, Norkart

Kl.1430-1500
Fred Runar Fjelltveit
Dypdykk - Kommunekart, Expo 2

Analyser

Fred Runar Fjelltveit

Byggesaksklienten har noen gode analyser, men andre analyser er også laget. Vi tar en gjennomgang. Og så skal vi se om man kan benytte plansøk og befolkningsmodulen til å finne feil i henholdsvis planregister og matrikkel. Fred Runar Fjelltveit og Kjetil Sæheim, Norkart

Petter Skedsmo
Dypdykk - Matrikkel, Expo 1

Tips og triks i GISLINE Matrikkel

Petter Skedsmo

- hvordan virker egentlig GISLINE Matrikkel og QMS? Petter Skedsmo, Norkart

Jan Helge Hagland
Teknologi, Expo 3

IoT og sensorer

Jan Helge Hagland

Sensorikk er stedbunden og gir nytte først når det knyttes til en geografisk lokasjon. Og den virkelige verdien fåes når IoT data kombineres med annen informasjon fra eksempelvis Matrikkel, Grunnbok, NVE, Vegvesenet, YR osv. Vi ser på konkrete eksempler. Jan Helge Hagland, Norkart

Kl.1500-1530
Kjetil Sæheim
Dypdykk - Kommunekart, Expo 2

Praktisk bruk av Kommunekart

Kjetil Sæheim

Sammen med kunde retter vi fokuset mot brukeren. Hvordan nå ut med dine kart og data. En kunde og Kjetil Sæheim, Norkart

Gunnar Samuelsen
Dypdykk - Matrikkel, Expo 1

Kvalitetsheving av matrikkeldata - Hva, hvorfor og hvordan?

Gunnar Samuelsen

Det kan vi med matrikkelkvalitetsanalyse og maskinell oppdatering av matrikkelen. Gjennomgang av hvordan vi beregner bruksareal for alle bygninger i landet. Gunnar Samuelsen, Norkart

Stein Mjaaland
Teknologi, Expo 3

Produksjon av 3D modeller fra FKB-data.

Stein Mjaaland

Foredraget omhandler teknikker og utfordringer rundt generering av 3D-modeller basert på FKB-data, med fokus på hvordan dette kan gjøres helautomatisk. Stein Mjaaland, Norkart

Kl.1530-1600

Pause/Torget

Kl. 1600-1630
Bjarne Boge
Dypdykk planforvaltning, Expo 2

Nøkkel til effektiv byggesaksbehandling ligger i plankvalitet.

Bjarne Boge

Feilfri SOSI-kontroll er ikke garanti for feilfri plan! Vi viser hvordan du kan bruke GISLINE Arealplan for å sikre bedre plandata. Datakontroll, arealanalyser og bruk av utvalgsregler. Bjarne Boge, Norkart

Karen Kavli Setnes
Oppmåling, Expo 1

Autorisasjon av landmålere - et kompetanseløft

Karen Kavli Setnes

I høring for matrikkelforskriften er det forslag til en del endringer - blant annet at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med landmålerbrev . Vi vil høre om dette - samt andre forslag til endringer. Karen Kavli Setnes, Kartverket

Gløer Winsvold
Forvalting av vei, Expo 3

Tokvam EasyPlan

Gløer Winsvold

Tokvam EasyPlan Løsning for brøyting og vintervedlikehold av vei, nå også med sommervedlikehold av vei Gløer Winsvold, Norkart

Kl.1630-1700
Kjersti Hov
Dypdykk planforvaltning, Expo 2

Nye produktspesifikasjoner og Planforvaltning QMS

Kjersti Hov

Nye produktspesifikasjoner for arealplan. Hva innebærer dette? Planforvaltning i QMS. Hvordan legge inn en ny plan i forvaltningsbasen for plankart? Viser arbeidsløypa med utsjekk/innsjekk av plandata, innklipp av ny plan, topologi og flater. Kjersti Hov, Norkart

Elén Smaadal
Oppmåling, Expo 1

Hva er en god oppmålingsprotokoll?

Elén Smaadal

Hva er en god oppmålingsprotokoll? Hva bør en oppmålingsprotokoll inneholde, hvordan bør den skrives og hvem skrives den for? Vegvesenet mottar mange protokoller fra mange kommuner. Eksempler på gode og mindre gode protokoller vil bli vist. Elén Smaadal, Statens vegvesen

Gløer Winsvold
Forvaltning av vei, Expo 3

Tokvam EasyPlan

Gløer Winsvold

Foredrag fortsetter

Kl. 1700-1800
Ina Skåra

Årsmøte for Norkart brukerforeningen - Plan og Geodata

Ina Skåra

Kl. 1900-1930

Apéritif

Kl. 1930-

Festmiddag

Program tirsdag

Kl. 0800-0830

Registrering

Utlevering av brukermøtemateriell og servering av kaffe/te.

Kl. 0830-0850
Even Anders Tosterud
Automatisering og selvbetjening, Expo 2

Automatisering gjennom felles ordresystem

Even Anders Tosterud

Med felles ordresystem har kommunen full kontroll på utlevering av offentlig informasjon samt behandling av ordrene, samtidig som det gjør kommunen i stand til å håndtere alle aktører likt. Felles ordresystem gjør kommunene i stand til å utnytte automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fullt ut. Ingeborg Alfhild Johannessen, Norkart og Even Anders Tosterud, Hurdal kommune.

Lene Carlsen
Tredjeparts programvare og bruk av data, Expo 1

Praktisk bruk av OpenCities Planner

Lene Carlsen

Vi får vite hvorfor og hvordan kommunen tok i bruk verktøyet for å få brukerinvolvering i prosjektet "Byrom i Sandnessjøen". Foredraget vil gi et innblikk i hvordan de deler prosjektet med innbyggerne, tilbakemeldinger så langt, samarbeid med Nordland fylkeskommune, og litt om veien videre. Lene Carlsen, Alstahaug kommune

Kl. 0850-0910
Espen Sagen
Automatisering og selvbetjening, Expo 2

Innbyggerløsninger fra Norkart

Espen Sagen

Det er i dag store forventninger til at det offentlige tilbyr digitale tjenester til innbygger og næringsliv. Vi er i en overgang fra regelstyrt forvaltning til automatisert og datadrevet saksbehandling hvor innbygger og næringsliv utnyttes som en ressurs og saksbehandler flere oppgaver selv. Vi jobber smartere og får til en enklere hverdag både for innbygger, næringsliv og kommunen. Espen Sagen, Norkart

Svein Jetlund
Tredjeparts programvare og bruk av data, Expo 1

Praktisk bruk av FME i en norsk kommune

Svein Jetlund

Hva har Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal fått til med bruk av FME for å lage egne analyser på ulike datasett? Vi får presentert diverse eksempler på analyser. Svein Jetlund, Nord-Fron kommune

Kl. 0910-0930
Jorunn Kragset
Automatisering og selvbetjening, Expo 2

Digital byggesøknad

Jorunn Kragset

Skal du søke om å bygge garasje eller gjøre mindre endringer på din eiendom? - Med denne løsningen blir søknadsprosessen enklere. Jorunn Kragset, Norkart

John Gran
Tredjeparts programvare og bruk av data

Geografisk IT – en viktig råvare for digitalisering, Expo 1

John Gran

Verktøykassen med geografiske data, teknologi og kompetanse er en digitaliseringsgullgruve som er lite kjent for folk flest og for de fleste digitaliseringsbedrifter. Uten den er det vanskeligere og dyrere å få til digitalisering som gir bedre offentlige tjenester, verdiskaping og nye arbeidsplasser. John Gran, Norkart

Kl. 0930-1000
Acos – Evry – Tieto
Automatisering og selvbetjening, Expo 2

eByggesak - kartintegrasjon

Acos – Evry – Tieto

Kart og geodata er en viktig del i eByggesak. De ulike leverandørene (Evry, Tieto og Acos) vil kort presentere sin løsning for eByggesak

John Gran
Tredjeparts programvare og bruk av data, Expo 1

Norkarts åpne API tjenester - muligheter for kommunene

John Gran

Det er etter hvert mange offentlige etater som tilbyr data til nedlastning. Dette er data som har stor verdi for beslutningstakere både i offentlig og privat virksomhet. Gjennom vårt datavarehus gjør vi denne informasjonen tilgjengelig for alle gjennom standardiserte grensesnitt og funksjonalitet for geografisk analyse. John Gran, Norkart

Kl. 1000-1030

Pause/Torget, noe å spise på

Kl. 1030-1050
Jan Erik Domaas
Plenum

e-Torg, en digital markedsplass

Jan Erik Domaas

e-Torg er en digital markedsplass som samordner kommunale dataprodukter og digitale tjenster, som eNabovarsel og 3D-data til bruk i byggesøknader. Tjenesten bygger på åpen offentlig datadeling og nasjonale felleskomponenter med fokus på en enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Jan Erik Domaas, Norkart

Kl. 1050-1110
Bjørge Stavik
Plenum

Kommunesamarbeid i praksis

Bjørge Stavik

Hvordan kan et uformalisert kommunesamarbeid gi nytte til den enkelte kommune? Hva har Romsdalskommunene gjort for å få til et kommunesamarbeid på geodataområdet? Ved å samkjøre rutiner, prosesser og etter hvert drift har vi kunnet fordele oppgaver og jobbe smartere med få ressurser. Foredraget vil gi et innblikk i de grep som er gjort for å oppnå mer med knappe ressurser. Bjørge Stavik, Aukra kommune

Kl. 1110-1125
Ina Skåra

Brukerforeningens kvarter

Ina Skåra

Brukerforeningen informerer om sitt arbeid og planer videre Ina Skåra, Bærum kommune og Odd Arne Bakke-Ludviksen , Larvik kommune

Kl. 1125-1140

Pause

Kl. 1140-1200
Terje Nuland
Plenum

Nye Kristiansand kommune

Terje Nuland

- Erfaringer fra prosessen med kommunesammenslåing og tanker for veien videre. Terje Nuland, Søgne kommune"

Kl. 1200-1220
Silje Borvik
Plenum

Nytt planregister

Silje Borvik

Sammen med Bergen kommune utvikler vi et nytt åpent og skybasert planregister for å støtte opp under alle prosessene innen plan- og byggesak. Vi viser smakebiter fra den reponsive webløsningen og hvordan vi håndterer tett kopling mellom bok og kart. Vi kommer også innpå hvordan løsningen vil erstatte dagens GISLINE Planregister og WebPlan. Silje Borvik, Bergen kommune og Petter Nyquist, Norkart

Kl. 1220-1240
Maléne Peterson
Plenum

Smarte demografidata

Maléne Peterson

En bærekraftig by- og stedsutvikling avhenger av gode beslutningsgrunnlag. En kan oppnå nettopp dette gjennom en geografisk analyse som kobler befolkning sammen med infrastruktur. Hvordan kan du og din organisasjon utnytte dette potensialet? Maléne Peterson, Norkart

Kl. 1240-1300
Bent Brugård
Plenum

Oppsummering - Avslutning

Bent Brugård

Bent Brugård, administrerende direktør i Norkart

Kl. 1300-1400

Lunsj

Deltageravgift

Alle priser er eksklusiv mva.
Det er ikke mulig å trekke noe ut fra våre pakketilbud.

Komplettpakke:
Deltageravgiften i enkeltrom er kr 7.200,- eks.mva.
Dekker festmiddag, underholdning, 1 overnatting, 1 frokost, kaffe, 2 lunsjer og 2 dagsopphold.

Deltagelse 1-dag:
Deltageravgiften er kr 3.200,- eks.mva.
og dekker kaffe, lunsj og dagsopphold.

Festmiddag:
Deltageravgift kr 850,- eks.mva. pr. deltager

Overnatting
Ekstra overnatting pr. pers i enkeltrom inkl. frokost kr 1.390,- eks. mva.

Velkommen – vi gleder oss til å se deg på Norkart Brukermøte – plan og geodata 2019!