Kurs

Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan

16. oktober, Sandvika

Informasjon

Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner

Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. De lærer også å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. Ta med en plan og få den kontrollert i løpet av kurset!

Forkunnskaper:

«GISLINE grunnkurs», «Etablering av reguleringsplan i GISLINE Arealplan» eller tilsvarende kunnskap og forståelse for digitale planer og bruk av GISLINE.

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset.

Vi ser at mange kommuner sender geodatamedarbeidere alene til våre kurs. Det er viktig at de som arbeider med plan i kommunen har felles forståelse for kravene til plankartet og vi oppfordrer derfor saksbehandlere / planleggere som ikke bruker GISLINE til å bli med på kurset sammen med geodatamedarbeideren.

Kontaktpersoner:

Kjersti Hov

Tlf. 918 24 134
kjersti.hov@norkart.no

Innhold

09:00 - 15:00
Kjersti Hov

Mottak og kontroll

Kjersti Hov

I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner.Stikkord fra kursinnholdet:Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon - Aktuell funksjonalitet i GISLINE - Arealplan - Topologi- og flatesjekk - Datakontroll - Endre egenskaper - Baseoperasjoner - Klippe inn plan med «Slett område» -

Kjersti Hov

Øvinger

Kjersti Hov

Øvinger: - Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn - Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll - Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan - Klippe inn plan i kommunedekkende planbase

Foreleser

Kjersti Hov

Kjersti er fagansvarlig på plan i Norkart. Hun er siv.ing bygg fra NTH med fordypning i geodesi, kartografi, geodesi og data og har jobbet med GISLINE i en årrekke både som utvikler, konsulent og produkteier og fagansvarlig på arealplan og Vann og avløp.  Hun har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års arbeid med planer og har bidratt i utvikling og vedlikehold av GISLINE Arealplan og planregister, kurs og foredrag, samt kundestøtte på systemet. I Norkart er plankunnskapen opparbeidet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, Kartverket og KMD. Utvikling og vedlikehold av programsystemene rundt forvaltning av arealplan og planregister fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Dette gjøres blant annet gjennom deltakelse i SOSI-gruppa for Plan(Kartverket), 3D-arealplan og digitalisering av planprosesser (KMD) samt prosjektet «Planer på høring» (Kartverket).