Kurs

Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan – Ekstra kurs!

9. oktober, Bergen

Informasjon

Grunnet stor etterspørsel har vi nå satt opp dette ekstra kurset + Etablering av digitale reguleringsplaner 7.-8. oktober!

 

Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner

Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. De lærer også å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. Ta med en plan og få den kontrollert i løpet av kurset!

Forkunnskaper:

«GISLINE grunnkurs», «Etablering av reguleringsplan i GISLINE Arealplan» eller tilsvarende kunnskap og forståelse for digitale planer og bruk av GISLINE.

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset.

Vi ser at mange kommuner sender geodatamedarbeidere alene til våre kurs. Det er viktig at de som arbeider med plan i kommunen har felles forståelse for kravene til plankartet og vi oppfordrer derfor saksbehandlere / planleggere som ikke bruker GISLINE til å bli med på kurset sammen med geodatamedarbeideren.

Kontaktpersoner:

Bjarne Boge

Tlf. 970 88 788
bjarne.boge@norkart.no

Innhold

09:00 - 15:00
Bjarne Boge

Mottak og kontroll

Bjarne Boge

I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner. Stikkord fra kursinnholdet: Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon - Aktuell funksjonalitet i GISLINE - Arealplan - Topologi- og flatesjekk - Datakontroll - Endre egenskaper - Baseoperasjoner - Klippe inn plan med «Slett område» -

Bjarne Boge

Øvinger

Bjarne Boge

Øvinger: - Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn - Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll - Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan - Klippe inn plan i kommunedekkende planbase

Foreleser

Bjarne Boge

Bjarne er jordskiftekandidat/siv.ing i landmåling med allsidig erfaring fra kommunal, privat og regional virksomhet. Han har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års praktisk arbeid med planer. Herunder kommunal saksbehandling av dele-, bygge- og plansaker, regional behandling av kommunale planer og utarbeiding av private reguleringsplaner. I Norkart er kunnskapen videreutviklet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, arkitektkontor, Kartverket og KMD. Opplæring og konsulenthjelp til kommuner i forvaltning av arealplan og planregister, samt bistand til arkitektkontor for utarbeiding av plankart etter standarden fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Eksempel på utviklingsarbeid er pilotprosjekt for vedlikehold av planregister (Kartverket), «Bygglett» (Dibk) og «3D-arealplan og digitalisering av planprosesser» (KMD).