Webkurs

Matrikkelføring – bygning og tiltak

1. mai–30. juni, Etter avtale

Informasjon

Matrikkelkurset i bygning og tiltak gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre bygg/tiltak i dette programmet.

Forkunnskaper:
GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.
Det er krav at en er godkjent matrikkelfører og har bruker og passord for føring i aktuell kommune. Mer informasjon om å bli godkjent matrikkelfører finnes her:

http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/

Kurset passer for:
Kurset passer for matrikkelførere som skal føre bygg/tiltak gjennom GISLINE Matrikkel.

Kursoppsett:

  • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
  • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
  • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd

Ta kontakt: kurs@norkart.no

 

Kontaktpersoner:

Stig Walle

Tlf. 915 14 078
stig.walle@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Stig Walle

Stig Walle jobber på konsulentavdelingen. Han har lang erfaring med bruk av GISLINE og å holde kurs i GISLINE.
I Norkart har han jobbet mye med Matrikkelen siden den ble etablert, både som produkteier, kursholder og føring av matrikkelen for kommuner, særlig i adresseprosjekt.  Er godkjent matrikkelfører av Kartverket. Har og lang erfaring med planjobbing for kommuner og konsulentfirma, både reguleringsplaner og kommuneplaner.
Før Norkart har han jobbet både i Vegvesenet og i kommune. Er utdannet ved Jordskifteskolen og Gjøvik Ingeniørhøyskole.