Konferanse

Digitalisering- og lederseminar (eget seminar på KOMTEK-dagene 2019)

19. november, Oslo

Informasjon

Etter suksessen i fjor fortsetter Norkart også i år med en separat sesjon for kommunale ledere som får ansvar for gjennomføring av digital transformasjon.

Årets tema er «Hvordan kan vi sammen lykkes med digitalisering i en endret kommunal hverdag?»

Den nye digitale hverdagen setter behov og krav fra innbyggere og næringslivet sentralt. Samtidig fører kommunereformen til nye organisasjonsstrukturer og samarbeidsformer i mange kommuner. Dette medfører at arbeidsmiljø og kultur endres betydelig, de ansatte får nye oppgaver og rutiner, og kommunen må styres og ledes på en ny måte. Det går ikke av seg selv, men det finnes mange gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, slik at overgangen blir mest mulig smertefri. Gjennom inspirerende foredrag, interaktiv paneldebatt og workshop utveksler vi erfaringer og gode råd for å lykkes.

Målgruppen er både fag- , avdelings – og etatsledere, ledere for kommunalteknisk sektor, digitaliseringsledere/rådgivere og kommunalsjefer.

Målsettingen med dagen er å gi kommunale ledere praktiske råd og verktøy for å styre kommunens digitale transformasjon slik at vi kan oppnå gevinster, motiverte ledere og medarbeidere, og fornøyde innbyggere.

DELTAGERANTALL
Deltagerantallet for dette seminaret er begrenset til 100 plasser. Det er derfor vi ber om å avkrysse «Lederseminaret på tirsdag» når du påmelder deg på KOMTEK-dagene på vedlagte link.

Du velger selv om du bare vil være med på lederseminaret eller også delta på hele programmet. Vi anbefaler at du senest kommer på mandag kveld og deltar på vår uformelle aften da lederseminaret starter kl 0830 på tirsdag 19. november. Pris for lederseminaret forutsetter påmelding for deltagelse på KOMTEK-dagene.

Her finner du informasjon, priser og påmelding til KOMTEK-dagene 2019.

DELTAGERAVGIFT LEDERSEMINAR
Deltagelse på kun lederseminaret (dag 2) koster 4.000 kr (eks. overnatting).
Deltagende kommuner i Norkart sitt program «Den Digitale Kommune» har rett på 1 vederlagsfri plass på KOMTEK dagene.
Avkryss om din kommune deltar i dette programmet.

Kontaktpersoner:

Mike Görtz

Tlf. 994 78 566
mike.gortz@norkart.no

Eva Fjærestad

Tlf. 906 92 545
eva.fjaerestad@norkart.no

Program

Kl. 0830-0900
Mike Görtz

Velkommen. Registering, kaffe og te serveres

Mike Görtz

Kl. 0900-0945
Torgeir Waterhouse

Key note

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse, Direktør Internett & Nye Media i IKT-Norge

Kl. 0945-1030
Sverre Wisløff

Bruk av nasjonale fellesløsninger

Sverre Wisløff

Sverre Wisløff, Direktør Kundeleveranse i Norkart AS

Kl. 1030-1045

Pause

Kl. 1045-1130
Gruppearbeid

Gruppearbeid

Gruppearbeid

Om temaet «Digital modenhet». Refleksjoner fra gruppearbeid blir med til paneldebatten.

Kl. 1130-1215

Lunsj

Kl. 1215-1400

Interaktiv paneldebatt med gode eksempler av digitalisering. Innledningsvis holder deltagerne et 15-minuttersforedrag:

Øyvind Sørlie

Øyvind Sørlie

Øyvind Andres Sørlie, spesialrådgiver plan og utvikling i Gran kommune om «En bærekraftig by- og stedsutvikling med geografiske befolkningsanalyse»

Anders Brovig

Anders Brovig

Andreas Brovig, avdelingsleder IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner om «Strategiske veivalg, et offensivt arbeid med digitalisering og gode resultater»

Odd Arne Bakke-Ludviksen

Odd Arne Bakke-Ludviksen

Odd Arne Bakke-Ludviksen, GIS-koordinator Larvik kommune om «Helautomatisk saksbehandling»

Karen Johanne Strømstad

Karen Johanne Strømstad

Karen Johanne Strømstad i Considium Consulting AS om «Fremtidens kommune: Hvordan oppnå den effekten ny teknologi kan gi oss»

Kl.1400-1415
Eva Fjærestad

Prosjekt «Den Digitale Kommune» in 2020 og 2021

Eva Fjærestad

Eva Fjærestad, Direktør Konsulenttjenester

Kl.1415

Avslutning

Priser

DELTAGERAVGIFT LEDERSEMINAR
Deltagelse på kun lederseminaret (dag 2) koster 4.000 kr (eks. overnatting).
Deltagende kommuner i Norkart sitt program «Den Digitale Kommune» har rett på 1 vederlagsfri plass på KOMTEK dagene.
Avkryss om din kommune deltar i dette programmet.