Kurs

Kommunekart Proff implementering

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Kommunekart Proff skal gjøre arbeidsdagen lettere
For å nå dette målet må løsningen implementeres på en god og riktig måte til alle aktuelle ansatte i organisasjonen. God forankring oppnås best gjennom opplæring med tilpasset innhold, for å få utnyttet alle mulighetene best mulig.

Til tross for at de fleste kommuner har dyktige fagfolk på geodata-/oppmålingsavdelingen er det få som har nok kapasitet til å håndtere implementeringen fullstendig, effektivt og raskt nok. Derfor tilbyr Norkart støtte til overgangen fra GISLINE til den nettbaserte saksbehandlingsportalen Kommunekart Proff.

Mer infomasjon om Kommunekart finnes her.

 

Program og arbeidsform på kurset

 1. Kartlegging av saksbehandlers behov (byggesaksbehandlere, planleggere, teknisk drift, naturforvaltere, utdanning, m. fl.)
 2. Oppsett av skreddersydd(e) klient(er) i Kommunekart Proff
 3. Opplæring av kommunens administrator til bl.a. administrasjon av brukere
 4. Opplæringsdag for alle brukere (ca. 2 timer per brukergruppe eller prosjekt)
 5. Oppfølgingsarbeid/brukerstøtte

 

Kostnader

 • Kurs pr. dag kr 19 500,- (maks. 2 grupper pr. dag – avklares på forhånd)
 • Timeprisen er kr 1750,- (kartlegging, oppsett, oppfølging, instruks)
 • Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva.
 • Reisekostnader i forbindelse med konsulentarbeid og opplæring faktureres etter statens satser.
 • Medgått reisetid i forbindelse med konsulentarbeid og opplæring faktureres kr 800,- pr time.

 

Læringspunkter

 • Ta i bruk Kommunekart Proff som saksbehandlingsverktøy
 • Bli kjent med bruk av DOK data i Kommunekart Proff
 • Bli i stand å kjøre ferdige analyser som plananalyse eller områdeanalyse

 

Hvem bør delta?

 • Riktig implementering er viktig for alle saksbehandlere på teknisk etat i kommunene. Presise deltakerne avklares ved oppstart.

Kontaktpersoner:

Svein Håvard Skedsmo

Tlf. 456 14 421
svein.havard.skedsmo@norkart.no

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Svein Håvard Skedsmo

Svein Håvard er en av våre dyktige konsulenter, og har Kommunekart som sitt hovedområde. Han har utdanning i kartfag fra UMB og har kommunal erfaring fra Kart og geodata i Kongsberg kommune.