Kurs

KOMTEK Forvaltning – Vannmåler med årsoppgjør

5. september, Sandvika

Informasjon

Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør.

Krav til forkunnskaper:
KOMTEK Grunnkurs

Du vil blant annet lære om

  • Grunnleggende søk og navigering i modulen
  • Innlegging av ny måler
  • Skifte av måler
  • Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt
  • Flytting av måler
  • Samarbeid om målere
  • Fratrekksmålere
  • Innlegging og endring av målerstand og årsstart

Kontaktpersoner:

Ole Eskild Vangli

Tlf. 47708132
ole.eskild.vangli@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

Vannmåler med årsoppgjør

Du lærer: • Grunnleggende søk og navigering i modulen • Innlegging av ny måler • Skifte av måler • Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt • Flytting av måler • Samarbeid om målere • Fratrekksmålere • Innlegging og endring av målerstand og årsstart

Prosessen rundt vannmåleroppgjøret

o Utsending av målerkort/eksport av måleropplysninger til leseav og andre system o Innlegging av avlesninger/import av måleropplysninger fra leseav og andre system o Purring o Kvalitetskontroll av innlagte data o Kontroll av alle innstillinger i årsoppgjøret o Kjøring av testoppgjør o Kjøring av oppgjør og overføring av gebyrlinjer til gebyrmodulen o Kvalitetskontroll av opprettede gebyr linjer

Foreleser

Ole Eskild Vangli