Kurs

KOMTEK Forvaltning – VA-privat (Sandvika)

19. september, Sandvika

Informasjon

Kurset gir deg kunnskap om ny versjon av VA-Privat (Slam).

Krav til forkunnskaper:
KOMTEK Grunnkurs

Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.

Kontaktpersoner:

Einar Framnes

Tlf. 906 34 759
einar.framnes@norkart.no

Annett Kongerød Stabell

Tlf. 415 69 600
annett@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

KOMTEK VA-privat •KOMTEK Admin (innstillinger til modulen) • KOMTEK Meldingssystem - Avviksmeldinger Begreper o Avtaler o Gebyr o Anlegg o Tømming/spyling o Kontroll o Samarbeid o Ruter o Melding o Kontaktperson Planlegging • Planlegge tømming/arbeidslister o Varsling o Arbeidslister o Kvittering Intergrasjon •Integrasjon renovatør o Septik 24 o Løsning fra Norsk Navigasjon o Slamtømmer Web

KOMTEK VA-privat •KOMTEK Admin (innstillinger til modulen) • KOMTEK Meldingssystem - Avviksmeldinger Begreper o Avtaler o Gebyr o Anlegg o Tømming/spyling o Kontroll o Samarbeid o Ruter o Melding o Kontaktperson Planlegging • Planlegge tømming/arbeidslister o Varsling o Arbeidslister o Kvittering Intergrasjon •Integrasjon renovatør o Septik 24 o Løsning fra Norsk Navigasjon o Slamtømmer Web

Les mer

Foreleser

Einar Framnes

Forelesere

Einar Framnes