Kurs

Kartpresentasjon

1. oktober, Bergen

Informasjon

Norkart sin erfaring er at kursdeltakeres erfaring med GISLINE kan variere en del. Oppgavene i dette kurset er derfor delt inn i kategorier etter vanskelighetsgrad, slik at de som føler at de trenger litt ekstra å bryne seg på etter å ha løst de obligatoriske oppgavene, har anledning til dette.

Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå og lage egne presentasjoner i GISLINE, ut fra forskjellige datasett.

Forkunnskaper:
«GISLINE grunnkurs» eller tilsvarende kunnskap og bruk av GISLINE.

Kurset passer for:
De som skal jobbe mye med å sette opp temakart, endre på tegne og utvalgsregler og lage egne layouter for utskrift

 

Kontaktpersoner:

Stig Walle

Tlf. 915 14 078
stig.walle@norkart.no

Annett Kongerød Stabell

Tlf. 415 69 600
annett@norkart.no

Innhold

09:00 - 15:00

Innhold:

• Grunnleggende informasjon om presentasjonsregler • Utvalgsfilter • Dynamisk opptegning • GISLINE Layout • Presentasjon av data frå ascii-tabell

Foreleser

Stig Walle

Stig Walle jobber på konsulentavdelingen. Han har lang erfaring med bruk av GISLINE og å holde kurs i GISLINE.
I Norkart har han jobbet mye med Matrikkelen siden den ble etablert, både som produkteier, kursholder og føring av matrikkelen for kommuner, særlig i adresseprosjekt.  Er godkjent matrikkelfører av Kartverket. Har og lang erfaring med planjobbing for kommuner og konsulentfirma, både reguleringsplaner og kommuneplaner.
Før Norkart har han jobbet både i Vegvesenet og i kommune. Er utdannet ved Jordskifteskolen og Gjøvik Ingeniørhøyskole.