Kurs

GISLINE grunnkurs

9.–10. september, Bergen

Informasjon

Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE, og er et solid springbrett.

Forkunnskaper:

Generelle pc kunnskaper.

Kurset passer for:

Kurset passer for den eller de som skal benytte GISLINE i sitt daglige virke. Kurset gir et godt grunnlag for å delta på andre fagspesifikke kurs i GISLINE.

Kursets innhold:

Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Se mer under program.

Innhold

09:00-15:00 (begge dager)
Espen Eidsnes

GISLINE

Espen Eidsnes

Grunnleggende teori om digitale kartdata, lagring, presentasjonsfiler, applikasjoner og objektkatalog. DataKildeAdministratoren, hvordan åpne og sette innstillinger direkte på datakilder. Etablering av prosjekter. Etablering og redigering av kartdata. Konstruksjon. Oppsett av snappeutvalg (snapping). Import/eksport. Enkel flatedanning. Rasterinnpass.

Foreleser

Rune Næss