Kurs

GISLINE grunnkurs -ekstra kurs!

17. september–18. september, Bergen

Informasjon

Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE, og er et solid springbrett.

Forkunnskaper:

Generelle pc kunnskaper.

Kurset passer for:

Kurset passer for den eller de som skal benytte GISLINE i sitt daglige virke. Kurset gir et godt grunnlag for å delta på andre fagspesifikke kurs i GISLINE.

Kursets innhold:

Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Se mer under program.

Kontaktpersoner:

Rune Næss

Tlf. 909 58 904
rune.naess@norkart.no

Innhold

09:00-15:00 (begge dager)

GISLINE

Grunnleggende teori om digitale kartdata, lagring, presentasjonsfiler, applikasjoner og objektkatalog. DataKildeAdministratoren, hvordan åpne og sette innstillinger direkte på datakilder. Etablering av prosjekter. Etablering og redigering av kartdata. Konstruksjon. Oppsett av snappeutvalg (snapping). Import/eksport. Enkel flatedanning. Rasterinnpass.

Foreleser

Rune Næss

Rune er utdannet siv.ing i Karttekniske fag NLH/UMB, med hovedfag i Landmåling, satellittkartlegging og fotogrammetri. Uteksaminert i 1997. Startet arbeidskarrieren i et privat oppmålingsfirma i Oslo og drev der med anleggstikning, massedokumentasjon og kartlegging. Deretter gikk ferden videre til kommunal oppmåling i Meland kommune, som avdelingsingeniør geodata. I kommunen fikk han varierte arbeidsoppgaver, som eiendomsmåling, ajourhold av kartdata, matrikkelføring og arealplan. Var med på prosjekter, som digitalt planregister, Quadri Map Server og innføring av kart på web.

I Norkart har Rune jobbet som konsulent, med både kurs og installasjoner og som Produkteier for vann og avløpsprogramvaren under GISLINE Forvaltning.

Rune jobber til daglig som rådgiver på Marked, med hovedfokus på vann og avløp. Han følger opp program som GISLINE Vann og avløp, FDV Systemer og VA Felt og sørger for at kundene sine innspill blir koblet med utviklingsplaner i Norkart. Han holder kurs som GISLINE grunnkurs, etablering av ledningsnett og videregående kurs i GISLINE.