Kurs

GISLINE grunnkurs

11. mars–12. mars, Sandvika

Informasjon

Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE, og er et solid springbrett.

Forkunnskaper:

Generelle pc kunnskaper.

Kurset passer for:

Kurset passer for den eller de som skal benytte GISLINE i sitt daglige virke. Kurset gir et godt grunnlag for å delta på andre fagspesifikke kurs i GISLINE.

Kursets innhold:

Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Se mer under program.

Kontaktpersoner:

Petter Skedsmo

Tlf. 936 41 852
petter.skedsmo@norkart.no

09:00 - 15:00 (begge dager)
Petter Skedsmo

GISLINE

Petter Skedsmo

Grunnleggende teori om digitale kartdata, lagring, presentasjonsfiler, applikasjoner og objektkatalog. DataKildeAdministratoren, hvordan åpne og sette innstillinger direkte på datakilder. Etablering av prosjekter. Etablering og redigering av kartdata. Konstruksjon. Oppsett av snappeutvalg (snapping). Import/eksport. Enkel flatedanning. Rasterinnpass

Foreleser

Petter Skedsmo

Petter er til daglig en del av kundestøtteteamet i Norkart. Her har han spesialisering innenfor Matrikkel, Oppmåling og Kommunekart. Men har også en bred kunnskap om GISLINE generelt. Petter har kommunal bakgrunn med at han har jobbet 3 år som landmåler og matrikkelfører i Gran kommune.