Kurs

VA-måledata fra entreprenør

12. mars–13. mars, Bergen

Informasjon

Kurs i innlegging av va-data fra entreprenør

Målsetningen med kurset er å vise arbeidsmetoder for å jobbe enklere og mer effektivt med GISLINE Vann og avløp og import av måledata fra entreprenører. Kurset forklarer datamodell for bruk i GISLINE Vann og avløp på en enkel måte. Gjennom oppgavene lærer en forskjellige metoder for å konvertere måledata til datamodellen i GISLINE Vann og avløp.

Norkart sin erfaring er at kursdeltakeres erfaring med GISLINE kan variere en del. Oppgavene i dette kurset er derfor delt inn i kategorier etter vanskelighetsgrad, slik at de som føler at de trenger litt ekstra å bryne seg på etter å ha løst de obligatoriske oppgavene, har anledning til dette.

Forkunnskaper:

Etablering av ledningsnett i GISLINE VA eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.

Kurset passer for:

De som skal jobbe mye med import av måledata fra entreprenør. Kurset kan også passe for entreprenører som skal levere data og trenger kunnskap om leveranseprosessen.

Kontaktpersoner:

Håkon Bakken

Tlf. 965 05 080
hakon.bakken@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

Dag 1

• Grunnleggende informasjon om funksjoner i GISLINE Vann og avløp • Datamodell og høydedata • Metoder for konvertering av data • Oppgaver

09:00 - 15:00

Dag 2

• Metoder for konvertering av data • Kontroll av data • Oppgaver

Foreleser

Håkon Bakken