Kurs

VA-måledata fra entreprenør

9. juni–11. juni, WEBKURS

Informasjon

Kurs i innlegging av va-data fra entreprenør

Målsetningen med kurset er å vise arbeidsmetoder for å jobbe enklere og mer effektivt med GISLINE Vann og avløp og import av måledata fra entreprenører. Kurset forklarer datamodell for bruk i GISLINE Vann og avløp på en enkel måte. Gjennom oppgavene lærer en forskjellige metoder for å konvertere måledata til datamodellen i GISLINE Vann og avløp.

Norkart sin erfaring er at kursdeltakeres erfaring med GISLINE kan variere en del. Oppgavene i dette kurset er derfor delt inn i kategorier etter vanskelighetsgrad, slik at de som føler at de trenger litt ekstra å bryne seg på etter å ha løst de obligatoriske oppgavene, har anledning til dette.

Innhold

  • Grunnleggende informasjon om funksjoner i GISLINE Vann og avløp
  • Datamodell og høydedata
  • Metoder for konvertering av data
  • Kontroll av data

Forkunnskaper:

Etablering av ledningsnett i GISLINE VA eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.

Kurset passer for:

De som skal jobbe mye med import av måledata fra entreprenør. Kurset kan også passe for entreprenører som skal levere data og trenger kunnskap om leveranseprosessen.

Kursoppsett:

  • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
  • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
  • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd

Ta kontakt: kurs@norkart.no

Kontaktpersoner:

Håkon Bakken

Tlf. 965 05 080
hakon.bakken@norkart.no

Rune Næss

Tlf. 909 58 904
rune.naess@norkart.no

Foreleser

Håkon Bakken