Workshop

Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter

Etter avtale

Informasjon

Hva vil du oppnå?
Digitalisering av forvaltningen har et betydelig gevinstpotensial slik at ressurser kan frigjøres, omdisponeres og kvaliteten av tjenestene kan økes betraktelig. Med gode digitale tjenester kan en kommune f.eks redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang slik at innbyggere er fornøyd. Mange kommuner er opptatt av gevinstrealisering. Ordet brukes ofte i notatet og planer. Iflg Direktoratet for Økonomistyring er gevinstrealisering prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt». Del av workshop brukes om «hva du som leder vil oppnå».

Program og arbeidsform på kurset
Norkart og Considium Consulting har utarbeidet workshopen som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser.

Læringspunkter

  • Suksesshistorier og læringspunkter av gevinster i prosjekter
  • Hva vil du oppnå som leder
  • Innbyggerperspektiv
  • Resultatmål og effektmål
  • Typer gevinster og hvordan beregnes effekt
  • Kartleggingsverktøy for å velge prosjekter

Hvem bør delta?
Tjenesteledere, fagledere, digitaliseringsledere og – rådgivere, prosjektledere, teamledere, og kommunalsjefer

Foreleser

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.