Kurs

KOMTEK Forvaltning – VA-privat

14. mars, Sandvika

Informasjon

Informasjon

Kurset gir deg kunnskap om ny versjon av VA-Privat (Slam).

Krav til forkunnskaper:
KOMTEK Grunnkurs

Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.

Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Se mer under program.

Kontaktpersoner:

Einar Framnes

Tlf. 906 34 759
einar.framnes@norkart.no

Annett Kongerød Stabell

Tlf. 415 69 600
annett@norkart.no

09:00 - 15:00

KOMTEK VA-privat

•KOMTEK Admin (innstillinger til modulen) •KOMTEK Meldingssystem - Avviksmeldinger

Begreper

o Avtaler o Gebyr o Anlegg o Tømming/spyling o Kontroll o Samarbeid o Ruter o Melding o Kontaktperson

Planlegging

• Planlegge tømming/arbeidslister o Varsling o Arbeidslister o Kvittering

Intergrasjon

•Integrasjon renovatør o Septik 24 o Løsning fra Norsk Navigasjon o Slamtømmer Web

Foreleser

Einar Framnes