Kurs

Etablering av ledningsnett

3.–4. september, Bergen

Informasjon

Innføring i generelle GISLINE-funksjoner tilpasset VA-brukere, registrering, redigering m.m.

Dette kurset har bl.a. fokus på at du skal bli kjent med grunnleggende funksjoner i GISLINE. I tillegg vil du få en grundig innføring i hvordan du registrerer og redigerer data i GISLINE VA. Etter endt kurs skal du kunne registrere nye koplingsobjekter, ledninger, samt ha kontroll på vedlikehold/redigering av data.

Forkunnskaper:

Bør ha god kjennskap til arbeid med PC/Windows. En fordel om du har kjennskap til GISLINE fra før, men ingen betingelse.

Kurset passer for:

For deg som skal vedlikeholde VA-basen, der data ligger i skyen. Dette vil gjelde alle våre kunder med VAFelt. Kurset er ikke egnet for innsynsbrukere.

Kontaktpersoner:

Rune Næss

Tlf. 909 58 904
rune.naess@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

Dag 1

Basisfunksjoner i programmet som innstillinger, datakildeadministrator, kartlag, datakilder, utvalg m.m. Søk og oppslag. Opprette ledninger, koblinger og utstyr. Tilknytning av bilder og dokumenter med mediaserver.

09:00 - 15:00

Dag 2

Import og eksport av data. Registrere driftsdata. Temakart og utvalgsfilter. Øvelser.