Kurs

Etablering av ledningsnett

10. mars–11. mars, Bergen

Informasjon

Innføring i generelle GISLINE-funksjoner tilpasset VA-brukere, registrering, redigering m.m.

Dette kurset har bl.a. fokus på at du skal bli kjent med grunnleggende funksjoner i GISLINE. I tillegg vil du få en grundig innføring i hvordan du registrerer og redigerer data i GISLINE VA. Etter endt kurs skal du kunne registrere nye koplingsobjekter, ledninger, samt ha kontroll på vedlikehold/redigering av data.

Forkunnskaper:

Bør ha god kjennskap til arbeid med PC/Windows. En fordel om du har kjennskap til GISLINE fra før, men ingen betingelse.

Kurset passer for:

For deg som skal vedlikeholde VA-basen, der data ligger i skyen. Dette vil gjelde alle våre kunder med VAFelt. Kurset er ikke egnet for innsynsbrukere.

Kontaktpersoner:

Rune Næss

Tlf. 909 58 904
rune.naess@norkart.no

Innhold

09:00-15:00

Dag 1

Basisfunksjoner i programmet som innstillinger, datakildeadministrator, kartlag, datakilder, utvalg m.m. Søk og oppslag. Opprette ledninger, koblinger og utstyr. Tilknytning av bilder og dokumenter med mediaserver.

09:00 - 15:00

Dag 2

Import og eksport av data. Registrere driftsdata. Temakart og utvalgsfilter. Øvelser.

Foreleser

Rune Næss

Rune er utdannet siv.ing i Karttekniske fag NLH/UMB, med hovedfag i Landmåling, satellittkartlegging og fotogrammetri. Uteksaminert i 1997. Startet arbeidskarrieren i et privat oppmålingsfirma i Oslo og drev der med anleggstikning, massedokumentasjon og kartlegging. Deretter gikk ferden videre til kommunal oppmåling i Meland kommune, som avdelingsingeniør geodata. I kommunen fikk han varierte arbeidsoppgaver, som eiendomsmåling, ajourhold av kartdata, matrikkelføring og arealplan. Var med på prosjekter, som digitalt planregister, Quadri Map Server og innføring av kart på web.

I Norkart har Rune jobbet som konsulent, med både kurs og installasjoner og som Produkteier for vann og avløpsprogramvaren under GISLINE Forvaltning.

Rune jobber til daglig som rådgiver på Marked, med hovedfokus på vann og avløp. Han følger opp program som GISLINE Vann og avløp, FDV Systemer og VA Felt og sørger for at kundene sine innspill blir koblet med utviklingsplaner i Norkart. Han holder kurs som GISLINE grunnkurs, etablering av ledningsnett og videregående kurs i GISLINE.