Kurs

GISLINE VA Etablering av ledningsnett

2. juni–4. juni, WEBKURS

Informasjon

Innføring i generelle GISLINE-funksjoner tilpasset VA-brukere, registrering, redigering m.m.

Dette kurset har bl.a. fokus på at du skal bli kjent med grunnleggende funksjoner i GISLINE. I tillegg vil du få en grundig innføring i hvordan du registrerer og redigerer data i GISLINE VA. Etter endt kurs skal du kunne registrere nye koplingsobjekter, ledninger, samt ha kontroll på vedlikehold/redigering av data.

Forkunnskaper:

Bør ha god kjennskap til arbeid med PC/Windows. En fordel om du har kjennskap til GISLINE fra før, men ingen betingelse.

Kurset passer for:

For deg som skal vedlikeholde VA-basen, der data ligger i skyen. Dette vil gjelde alle våre kunder med VAFelt. Kurset er ikke egnet for innsynsbrukere.

Kursoppsett:

  • Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse
  • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
  • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd

Ta kontakt: kurs@norkart.no

Kontaktpersoner:

Håkon Bakken

Tlf. 965 05 080
hakon.bakken@norkart.no

Rune Næss

Tlf. 909 58 904
rune.naess@norkart.no

Foreleser

Håkon Bakken