Kurs

Etablering av digitale reguleringsplaner i GISLINE Arealplan

14. oktober–15. oktober, Sandvika

Informasjon

Kurset er nå fullbooket. Ønsker å sette deg på venteliste kan du sende e-post til kurs@norkart.no

Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart.

Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan.

Forkunnskaper:

GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE. Det vil være en fordel med kompetanse innen planarbeid.

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset. Kurset passer godt for nye plan- og geodatamedarbeidere, men også erfarne GISLINE-brukere får med seg nyttige tips om arbeidsrutiner og planforhold.

Kontaktpersoner:

Kjersti Hov

Tlf. 918 24 134
kjersti.hov@norkart.no

Innhold

09:00-15:00 (begge dager)
Kjersti Hov

GISLINE Arealplan

Kjersti Hov

Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon:- Digital plan – SOSI for plan - Plankart med tegnforklaring - Arealplanfunksjoner - Datakontroll

Kjersti Hov

Øvinger

Kjersti Hov

- Komme i gang (GIS-prosjekt, innstillinger m.v.) - Lage en enkel plan og tegne ut plan med tegnforklaring - Utforming av det vanligste innhold i reguleringsplaner - Kontroll av plan - Eksport til SOSI og SOSI-kontroll

Foreleser

Kjersti Hov

Kjersti er fagansvarlig på plan i Norkart. Hun er siv.ing bygg fra NTH med fordypning i geodesi, kartografi, geodesi og data og har jobbet med GISLINE i en årrekke både som utvikler, konsulent og produkteier og fagansvarlig på arealplan og Vann og avløp.  Hun har opparbeidet god kunnskap om arealplanstandard og juridiske forhold knyttet til planfag gjennom mange års arbeid med planer og har bidratt i utvikling og vedlikehold av GISLINE Arealplan og planregister, kurs og foredrag, samt kundestøtte på systemet. I Norkart er plankunnskapen opparbeidet gjennom arbeid med kommuner fra hele landet, Kartverket og KMD. Utvikling og vedlikehold av programsystemene rundt forvaltning av arealplan og planregister fordrer breddekunnskap om fagområdet og kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Dette gjøres blant annet gjennom deltakelse i SOSI-gruppa for Plan(Kartverket), 3D-arealplan og digitalisering av planprosesser (KMD) samt prosjektet «Planer på høring» (Kartverket).