Kurs

Etablering av digitale reguleringsplaner i GISLINE Arealplan (Sandvika)

25.–26. april, Sandvika

Informasjon

Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart.

Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan.

Forkunnskaper:

GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE. Det vil være en fordel med kompetanse innen planarbeid.

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med utarbeiding av arealplan, kontroll av planer og vedlikehold av datalag (forvaltningsbaser) i planregister har nytte av dette kurset. Kurset passer godt for nye plan- og geodatamedarbeidere, men også erfarne GISLINE-brukere får med seg nyttige tips om arbeidsrutiner og planforhold.

Kontaktpersoner:

Kjersti Hov

Tlf. 918 24 134
kjersti.hov@norkart.no

Innhold

09:00-15:00 (begge dager)
Kjersti Hov

GISLINE Arealplan

Kjersti Hov

Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon: - Digital plan – SOSI for plan - Plankart med tegnforklaring - Arealplanfunksjoner - Datakontroll

Kjersti Hov

Øvinger

Kjersti Hov

- Komme i gang (GIS-prosjekt, innstillinger m.v.) - Lage en enkel plan og tegne ut plan med tegnforklaring - Utforming av det vanligste innhold i reguleringsplaner - Kontroll av plan - Eksport til SOSI og SOSI-kontroll

Foreleser

Kjersti Hov