Kurs

Eiendomslandmåling etter matrikkelloven

2. oktober, Bergen

Informasjon

Gir deg en oversikt over hvilke krav matrikkelloven med forskifter stiller til eiendomslandmåling.

Formål med kurset
Kartverkets tilsyn med føring av matrikkelen har avdekket at halvparten av kommunene ikke overholder kravet til dokumentasjon av målinger og beregninger i Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav f og § 41 fjerde og femte ledd.

Kurset har som mål at deltakerne skal få en oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. Videre skal deltakerne få ferdigheter i mulighetene GISLINE Landmåling har til å kvalitetssikre eiendomslandmåling samt produsere den nødvendige dokumentasjon i henhold til standarden.

Kurset er mynta på alle som skal bruke GISLINE Landmåling til kvalitetssikring og dokumentasjon av eiendomsmåling. Ny matrikkellov med forskrifter stiller strengere krav til at eiendomsmåling skal utføres og dokumenteres etter gjeldende standarder. Landmåleren skal ikke bare gi resultatet, men også si hvor godt dette resultatet er.

Kontaktpersoner:

Geir Heksem

Tlf. 419 06 297
geir.heksem@norkart.no

Innhold

09:00 - 15:00 (begge dager)
Geir Heksem

Eiendomslandmåling

Geir Heksem

Hele prosessen fra innmåling av grensemerker til ferdig beregnede koordinater vil bli tema på kurset. Målinger både fra satellittbaserte metoder (RTK,CPOS) samt tradisjonelle kikkertmålinger vil bli behandla, og vi vil gjennomgå ei rekke praktiske eksempler. Kursdeltakerne vil få kjennskap til teori rundt kvalitetssikring og kravene i eiendomsstandarden, men først og fremst vil kurset ha en praktisk tilnærming. Etter kurset skal man bruke GISLINE Landmåling til å analysere og dokumentere arbeid med eiendomsmåling etter matrikkelloven.

Foreleser

Geir Heksem