Workshop

Digitalt førstevalg

Etter avtale

Informasjon

Det skrives en del om »digitalt første valg»; Hva er »digitalt første valg» og hva er det ikke. Er din kommune i «transistor» fase», «DAB» fase eller tror du i «Spotify» fase?
I denne workshop får du svar.

Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærer at bl.a. kommuner så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunens kommunikasjon med sine innbyggere.

Hvorfor digitalt førstevalg?

Regjeringen tar digitalt første valg som utgangspunkt. Bakgrunnen er todelt. For det første gir en digital forvaltning bedre tjenester til innbyggere, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med innbyggernes forventninger i en digital hverdag.

For det andre har digitalisering av forvaltningen et betydelig gevinstpotensial slik at ressurser kan frigjøres, omdisponeres og kvaliteten av tjenestene kan økes betraktelig. Med gode digitale tjenester kan du redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang.

Er din kommune i «transistor» fase», «DAB» fase eller tror du i «Spotify» fase?
I denne workshop får du svar.

Program og arbeidsform på kurset
Workshop består av interaktive foredrag og gruppeøvelser. Du får praktisk øvelser for å kartlegge hvor din kommune ligger an i «digitalt første valg løype».

Læringspunkter

 • Hva menes med digitalt førstevalg
 • Hvordan løser vi dette?
 • Bakteppe; regjeringssatsing
 • Digitalt første valg: Hva skjer i Kommune Norge, konkrete eksempler vises
 • Gruppearbeid
  • Massere og jobbe med forståelse av «digitalt første valg»
  • Kartlegging av din kommune
  • Hva skal du nå gjøre når du er i morgen på jobb?

Hvem bør delta?
Politikere, rådmannsledelse, kommunalsjefer, tjenesteledere, fagledere, digitaliseringsledere og – rådgivere, prosjektledere, teamledere.

Kontaktpersoner:

Einar Tomter

Tlf. 917 22 819
einar.tomter@norkart.no

Foreleser

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.

Einar Tomter

Einar er utdannet sivilingeniør innen geomatikk fra NTNU i Trondheim, og har elektronikk- og IT-driftsbakgrunn.

Han kombinerer dyp teknisk forståelse med evne til kommunikasjon med premissgivere og berørte på alle nivå. Einar brenner for å lage løsninger som gir gevinst og er fremtidsrettede.

Han er en arkitekturtype som naturlig tar ansvar for prosjektenes retning, innhold og prinsipper.