Workshop

Digitalisering Byggesaksbehandling

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Hvordan kan kommunen møte krav fra ansatte, innbyggere og næringsliv til enda bedre løsninger for byggesak/søknad?
I denne workshopen kartlegger vi utfordringer og muligheter i din kommune for å effektivisere byggesøknadprosessen. Innholdet tilpasses den enkelte kommune.
Det fokuseres på å samle forslag til tiltak i en oversikt som senere kan danne grunnlag for en handlingsplan for digitaliseringsarbeidet i kommune.

Workshopen består av tre deler:
1. Målbilde og nasjonale prosjekter på byggesak med fokus på datakvalitet
2. Workshop – utfordringer og løsningsforslag digital byggesaksbehandling
3. Oppsummering/tiltaksforslag

1. Mulig innhold av presentasjon (avklares med deltakerne på forhånd):

 • Nasjonale prosjekter og standarder på området vil bidra til effektivisering og bedre dataflyt innen området byggesak/byggesøknad.
 • Gjennomgang av KS/DIBK sine prosjekter, fellesløsninger og standarder på området.
 • Datakvalitet på arealplan – hvorfor er dette viktig og gjennomgang av ulike problemstillinger.
 • Muligheter og utfordringer med «det offentlige kartgrunnlaget»
 • Muligheter med ny standard for «digitale georefererte planbestemmelser».
 • Muligheter rundt å automatisere leveranser av ulike produkter.
 • Muligheter for å standardisere leveranse av grunnlagsdata til en byggesøker.

2.I workshop-delen jobbes det etter «problem/løsning» metode med ulike problemer. Deltakerne er selv aktive med å prioritere hvilke temaer som fokuseres på. 

Workshopspørsmål (kan tilpasses):

 • Hva er de største utfordringene for digitalisering av byggesaksprosessen? 
 • Hvorfor har søknadene mangler? 
 • Hvis du kunne løst et problem, hvilken ville du valgt ut? 
 • Hvilket løsningsforslag synes du er fornuftig? 
 • Plan er vanskelig å tolke for saksbehandler og innbygger 
 • Bedre samhandling på tvers i kommunen i forbindelse med byggesak 
 • Hva er ambisjonen for digitalisering av byggesak og hva skal til for å nå disse målene? 

Hva vil du oppnå?

 • Få oversikt over nasjonale føringer på området og hvordan disse kan utnyttes mot vår organisasjon.
 • Få oversikt over hvordan vi kan digitalisere dette området.
 • Hvilke rutiner bør vi legge opp til?
 • Erverve kunnskap som gjør oss mindre sårbar.
 • Hvordan automatisere og forenkle.
 • Få bedre overblikk over aktuelle samarbeidsarenaer, jobbe på tvers.

Program og arbeidsform på kurset
Norkart har utarbeidet workshop som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser som beskrevet over 

Læringspunkter 

 • Hvor ligger største utfordringer med digitalisering av byggesaksbehandling
 • Hvordan kan vi løse største utfordringer med konkrete tiltak
 • Hva er beste prioritering av prosjekter/tiltak med hensyn til lett realiserbare gevinster
 • Hvordan kan digitalisering bidra til for bedre tjenester mot innbygger og mer effektiv saksbehandling

Hvem bør delta?
Avdelingsledere, fagledere og medarbeidere (minimalt saksbehandlere byggesak, naturforvaltning, plan og geodata), kommunalsjef, digitaliseringsleder/-rådgiver.
Workshopen kan gjennomføres med deltagere kun fra din kommune eller regionalt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i workshopen.

Hvem er vi?
Våre rådgivere

Kontaktpersoner:

Linn-Ida Ellingsen

Tlf. 976 98 194
linell@norkart.no