Konferanse

Brukermøte VA Vestlandet

4.–5. april, Bergen

Informasjon

Brukermøte VA Vestlandet går i Bergen.
Norkart har gleden av å invitere kunder og samarbeidspartnere til Brukermøte VA Vestlandet 2019.

Dato: 4 og 5 april.

Sted: Thon Hotel Orion Bergen

Hotell bestilles av den enkelte direkte til hotellet. Henvis til Norkart-møte ved bestilling.

Pris kr 4 000 pr person, rabatt fra deltager nr 3 på kr 500.

Program:

Dag.1 – Torsdag 4.april

11.00 11.10 Velkommen

11.10-12.00 Nyheter i Norkart VA
Ny datamodell i GISLINE VA
Nye funksjoner i VA Felt
FDV Systemer fullverdig driftsportal for Veg, Vann og Avløp

Trondheimsprosjektet, ny KOMTEK
Slamtømmer Felt
Vannmålerbytte
Vannmåleravlesning

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00 Parallelle kurs
Kurs A: GISLINE VA 7.0. Vi tar med 10 kursmaskiner
Kurs B:  VA Felt. GNSS leverandører stiller med utstyr
Kurs C:  Nye funksjoner i FDV Systemer. Deltagere tar med nettbrett og eller telefon.

16.00 – 16.30 Innbyggermelding Adaptiv dialog

16.30 – 17.00 Easyplan, Vintervedlikehold av veg

19.00 Middag på Thon Hotel Rosenkranz

 

Dag 2. – Fredag 5.april

08.30 – 11.30 Parallelle kurs
Kurs A: GISLINE VA 7.0.  Vi tar med 10 kursmaskiner
Kurs B: VA Felt. GNSS i leverandører stiller med utstyr
Kurs C:  Nye funksjoner i FDV Systemer. Deltagere tar med nettbrett og eller telefon.

11.30 – 12.30 Lunsj

Kontaktpersoner:

Kjell Kruger Næss

Tlf. 900 35 309
kjell.naess@norkart.no