Gå til hovedinnhold

Kursvilkår

test12345

PRAKTISK INFORMASJON

Her finner du informasjon rundt pris og rabatter, kursbevis, avmelding, bytting og avlysning av kurs. Denne versjonen er oppdatert 05.07.2021
 

1. Kursavgift

Prisene på våre kurs avhenger av hva slags type kurs det er. Du finner en oversikt over alle våre kurs og deres pris i vår Kurskalender. Tidligere avholdte kurs eller kurs med liten pågang kan gjennomføres på forespørsel. Vi kan også utvikle og tilpasse kurs til ditt behov. Ta kontakt for ytterligere detaljer. For bedriftsinterne eller skreddersydde kurs vil prisen være gitt av et akseptert tilbud. 

2. Påmelding til kurs

Bindende påmelding skjer skriftlig via påmeldingsskjema på vår hjemmeside eller kursguiden.no. Registrering av påmeldingen bekreftes umiddelbart via e-post, mens definitive påmeldingsbekreftelse sendes senest etter påmeldingsfristens utløp.

3. Betaling

Norkart AS sender faktura til fakturaadresse som nevnt i påmeldingen ved kursstart.

4. Avmelding og bytting av kurs

Avmelding

Avmelding må varsles skriftlig til kursholder eller kursadministrasjon i god tid for at ikke kursavgift skal bli fakturert. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding.

Bytting

Bytting av kurs kan avklares med kursholder i god tid før kurset. Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig kursstart vil det påløpe et gebyr på kr 300 per kursdag. Hvis antall deltakere på opprinnelige påmeldte kurs blir færre enn minimum antall deltakere kan det føre til ekstra kostnader. Dersom du selv ikke kan delta, og en kollega overtar din kursplass, vil det ikke påløpe avmeldingsavgift.

5. Avlysning eller flytting av kurs

Gjennomføring av kurs forutsetter normalt minimum 4 deltagere. Med færre deltakere blir kurset flyttet. Etter påmeldingsfristens utløp sendes en endelig bekreftelse på om kurset vil avholdes eller ikke. Vær oppmerksom på dette med tanke på bestilling av reise og hotell. Norkart er ikke ansvarlig for evt. reise- og oppholdskostnader pga. avlysning eller flytting av kurset.

6. Forandring i kurskalender

Norkart AS forbeholder seg retten til å forandre, legge til eller kansellere kurs i henhold til oppsatt kurskalender. Ta kontakt for å ta rede på eventuelle forandringer.

7. Kursmateriell

Kunden godkjenner at alle immaterielle rettigheter relatert til kursmateriell tilhører Norkart AS om ikke annet er spesifisert. Kunden godkjenner at normale copyright regler gjelder alt kursmateriell og annet som deltaker får tilgang til i kurset. Det er ikke lov å bruke kursmateriellet til uautorisert undervisning.

Om kurset blir tatt opptak av, skal dette bare skje etter samtykke fra samtlige kursdeltakere, og opptaket skal gjøres og deles av Norkart. Det er ikke lov for kursdeltakere å gjøre egne opptak, laste ned Norkarts opptak eller distribuere personlig tildelt rettighet for å se opptaket.

8. Kursbevis

Etter fullføring av kurs får deltaker e-post med lenke til kursbevis. Kursbevis er tilgjengelig på Min Side (pålogging blir tilsendt ved første påmelding til kurs hos Norkart).

9. E-læringskurs

Avmelding er ikke mulig etter gjennomført kjøp, men det kan byttes til en annen kurstittel innen de første 14 dagene – dersom kurset ikke er påbegynt. Ved bytte av kurs vil det påløpe et gebyr på 300,- per kurs. Varighet: Med mindre annet er avtalt har man 3 måneder til å gjennomføre kurset fra kjøpsdato. Vi anbefaler å gjennomføre i god tid, kursavgift blir ikke refundert ved tidsutløpt kurs.

10. Brukervilkår e-læringskurs

Kunde får bruksrett til e-læringskurs og evt. tilhørende programvare i en begrenset periode. Bruksretten omfatter de rettighetene som er nødvendige, for at man skal kunne gjennomføre nettkurset som forutsatt. Ved behov kan man ta utskrift av kursdokumentasjon på papir til personlige bruk. Bruksrett til video er tidsbegrenset til 3 måneder fra kjøpstidspunktet. Lisensen, kurset og programvaren kan ikke overdras til andre, ei heller til kolleger. Det er kun den kursdeltakeren som har kjøpt kurset som vil få utstedt kursbevis. Norkart AS beholder eierskapet til e-læringskurs og de opphavsrettigheter som ikke tildeles via brukerlisensen over.

11. Erstatning

Vårt erstatningsansvar begrenser seg opp til kursavgiftens størrelse. Deltakere er selv ansvarlige for å møte til kurset i god tid. NB – Norkart AS refunderer ikke kursavgiften ved f.eks. kansellerte flyavganger.

12. Force Majeure

Hendelser og handlinger utenfor vår kontroll gir Norkart AS rett til å avlyse kurs.

13. Personopplysninger

For å gjennomføre avtalen med deg, herunder å utstede kursbevis og registrere kurs, bruker vi kursadministrasjon FrontCore. Les FrontCores Personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Endringer i kursvilkår

Vi vil kunne oppdatere kursvilkårene fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av våre kursvilkår på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:
E-postadresse: kurs@norkart.no

KOMTEK
Plan og GIS
E-læringskurs
Opplæringspakker
Abonnement
Skreddersydde kurs og oppfølgingsdager

KOMTEK

Vi tilbyr kurs i alle våre KOMTEK-moduler.

Kursene holdes enten i Teams, klasserom eller som e-læringskurs.