kurs-bannercloudcloudcloud

Kurs, konferanse og webinar

Kurs, konferanse og webinar


KOMTEK Forvaltning – grunnkurs – fullbooket
Dato:
Sted:
Kurstype:
2.–4. juni
WEBKURS
Kurs
GISLINE VA Etablering av ledningsnett
Dato:
Sted:
Kurstype:
2.–4. juni
WEBKURS
Kurs
eByggesøk – med ansvarsrett
Dato:
Sted:
Kurstype:
8. juni
Webinar
Webinar
eByggesøk – uten ansvarsrett
Dato:
Sted:
Kurstype:
8. juni
Webinar
Webinar
VA-måledata fra entreprenør
Dato:
Sted:
Kurstype:
9.–11. juni
WEBKURS
Kurs
eByggesøk – med ansvarsrett
Dato:
Sted:
Kurstype:
9. juni
Webinar
Webinar
eByggesøk – uten ansvarsrett
Dato:
Sted:
Kurstype:
9. juni
Webinar
Webinar
GISLINE grunnkurs – ekstra kurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
9.–11. juni
WEBKURS
Kurs
KOMTEK Forvaltning – VA privat
Dato:
Sted:
Kurstype:
10. juni
WEBKURS
Kurs
Norkart Tjenestepanel – ditt verktøy for kart på nett
Dato:
Sted:
Kurstype:
17. september
WEBKURS
Kurs
FME Grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
27.–28. oktober
Sandvika
Kurs
FME+SOSI = sant
Dato:
Sted:
Kurstype:
29. oktober
Sandvika
Kurs
Kurs i sentral FKB og QMS
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs
Smart- og bærekraftig by
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Tillitbasert ledelse
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalt førstevalg
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kommunekart Proff implementering
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs
Digital modenhet
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kartlegging digitale utfordringer
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalisering Byggesaksbehandling
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
KOMTEK Forvaltning – Grunnkurs
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Webkurs
GISLINE grunnkurs
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Webkurs
QGIS Grunnkurs
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Webkurs
Matrikkel – en innføring
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Webkurs
Matrikkelføring – bygning og tiltak
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Webkurs