kurs-bannercloudcloudcloud

Kurs, konferanse og webinar

Kurs, konferanse og webinar


Etablering av ledningsnett
Dato:
Sted:
Kurstype:
10.–11. mars
Bergen
Kurs
GISLINE grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
11.–12. mars
Sandvika
Kurs
VA-måledata fra entreprenør
Dato:
Sted:
Kurstype:
12.–13. mars
Bergen
Kurs
GISLINE grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
18.–19. mars
Bergen
Kurs
KOMTEK Forvaltning – Grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
30.–31. mars
Sandvika
Kurs
FME Grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
27.–28. april
Sandvika
Kurs
FME+SOSI = sant
Dato:
Sted:
Kurstype:
29. april
Sandvika
Kurs
Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan
Dato:
Sted:
Kurstype:
6. mai
Sandvika
Kurs
VA-brukermøte 2020
Dato:
Sted:
Kurstype:
11.–12. mai
Drammen
Konferanse
FME World Tour 2020 Oslo / Tech-event
Dato:
Sted:
Kurstype:
12.–13. mai
Oslo
Konferanse
KOMTEK Forvaltning – VA privat
Dato:
Sted:
Kurstype:
28. mai
Sandvika
Kurs
Smart- og bærekraftig by
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Tillitbasert ledelse
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalt førstevalg
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kommunekart Proff implementering
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs
Digital modenhet
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kartlegging digitale utfordringer
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalisering Byggesaksbehandling
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kurs i sentral FKB og QMS
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs