kurs-bannercloudcloudcloud

Kurs, konferanse og webinar

Kurs, konferanse og webinar

Viktig info: 
Grunnet Covid-19 situasjonen er alle planlagte kurs foreløpig utsatt. Påmeldte deltakere blir kontaktet med ny datoforslag så raskt det lar seg gjøre.
Trenger du kompetanseheving på kort sikt, ta kontakt via kurs@norkart.no

Webinarer holdes som planlagt – konferanser blir vurdert fortløpende.


KOMTEK Forvaltning – Grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
30.–31. mars
Sandvika
Kurs
FME Grunnkurs
Dato:
Sted:
Kurstype:
27.–28. april
Sandvika
Kurs
FME+SOSI = sant
Dato:
Sted:
Kurstype:
29. april
Sandvika
Kurs
Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan
Dato:
Sted:
Kurstype:
6. mai
Sandvika
Kurs
Virtual FME World Tour 2020 Norway
Dato:
Sted:
Kurstype:
13. mai
Webinar
Konferanse
KOMTEK Forvaltning – VA privat
Dato:
Sted:
Kurstype:
28. mai
Sandvika
Kurs
Norkart Brukermøte – Plan og geodata 2020
Dato:
Sted:
Kurstype:
19.–20. oktober
Drammen
Konferanse
KOMTEK-dagene 2020
Dato:
Sted:
Kurstype:
2.–4. november
Trondheim
Konferanse
Smart- og bærekraftig by
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Tillitbasert ledelse
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalt førstevalg
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kommunekart Proff implementering
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs
Digital modenhet
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kartlegging digitale utfordringer
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Digitalisering Byggesaksbehandling
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Workshop
Kurs i sentral FKB og QMS
Sted:
Kurstype:
Etter avtale
Kurs