KOMTEK

Smarte løsninger for kommune, innbyggere og næringsliv

Gi innbyggerne effektive, selvbetjente løsninger, og automatiser og effektiviser interne prosesser. Tilrettelegg for enklere og bedre dialog mellom kommune og innbygger.

ansatteRenovasjonRenovasjon

All kommunikasjon og
databehandling skal være basert
selvbetjening og automatisering
i høyest mulig grad.

Left ArrowRight ArrowDown Arrow

Innbyggeren skal ikke trenge å
spørre kommunen om
opplysninger - de skal
innbyggeren alltid kunne
få, finne, eller legge inn selv.

Feltarbeidere skal gjøre
jobben basert på direkte
digital kommunikasjon fra
kommune og innbygger.

Den ansatte i kommunen skal
kun håndtere det som må
gjøres manuelt. Selvbetjening
og automasjon er normalen

Knytt målene opp mot verdier og visjoner

De kommunene som lykkes er de hvor lederne tar eierskap til forvandlingsprosjektet. De evner å se digitaliseringen i sammenheng med overordnede mål og visjoner for sin kommune. Dette forenkler prosessen med mobilisering og få alle ansatte til å trekke i samme retning.

Vi i Norkart kan hjelpe dere med teknologien, samt med å sette opp konkrete mål. Men det er du som leder som driver dette prosjektet i din kommune, og din innstilling er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Goal, values and visions

Mål, verdier
og visjoner

Klima og miljø

Store byer er opptatt av klima og miljø, og har
satt seg mål om reduserte utslipp. Flere bør
komme etter. Hvor finner vi miljøstasjoner?
Hvor ofte må søppel tømmes? Hvordan finne
vannlekkasjer? Hvordan lage en god
arealplan? Hvordan redusere transport?

Omsorg og trygghet

Frigjøre ressurser til varme hender?
Bo lenger hjemme? Hvordan øke
sikkerheten i hjemmet? Hvordan
øke kvaliteten på den medisinske
behandlingen?

Økt kompetanse

Flere vil bli engasjert i større deler av
verdikjeder,

Effektivisering av
arbeidsprosesser

Ny teknologi og digitalisering kan gi økt
produktivitet og kvalitet.

En mer attraktiv
kommune for jobbsøkere

Fokus på digitalisering og bruk av
moderne teknologi gir en mer
attraktiv arbeidsplass og mer
motiverte medarbeidere.

Bedre tjenester til
innbyggere og næringsliv

Digitalt førstevalg: Ikke gi informasjon som
det offentlige allerede har. Gi informasjon
digitalt. Du trenger ikke søke om noe du
har rett til. Du får svar digitalt. Du får svar
med en gang hvis det ikke er behov for bruk
av skjønn.

Gode selvbetjente løsninger – Er å yte god service til innbyggerne

I Norkart utvikler vi selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv i din kommune. Eksempler på dette er MinEiendom, Min Renovasjon, Kommunekart og e-Torg.no.

Dette sier kundene

Nyheter

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386

tommy.haugen@norkart.no