KOMTEKcloudcloudcloud

KOMTEK

KOMTEK

Smarte løsninger for kommune, innbyggere og næringsliv

KOMTEK er et totalkonsept for kommunalteknisk forvaltning som dekker fagområdene vann og avløp, brannforebygging, eiendomsskatt, gebyr og fakturering og renovasjon. KOMTEK benyttes i dag i over 300 kommuner og i flere enn 50 interkommunale selskaper.

Norkarts visjon er «sammen skaper vi smartere samfunn» – og med dette mener vi å skape et smartere samfunn sammen med våre kunder, våre partnere og alle de menneskene som bruker løsningene i KOMTEK hver eneste dag.

Hvordan skaper vi smartere samfunn, sammen?

Norkart ønsker å sikre bedre løsninger og tjenester for ansatte i kommunen, og for dem som jobber for kommunen og tilknyttet næringsliv. All kommunikasjon og databehandling skal være basert på selvbetjening og automatisering i høyest mulig grad.

KOMTEK Gebyreksport

De ansatte i kommunene skal kun håndtere det som må gjøres manuelt. Selvbetjening og automasjon er normalen.

De ansatte i kommunen som jobber med forvaltning skal håndtere de komplekse sakene, det som krever skjønn og kompetanse og bruke minst mulig tid på saker og forhold som kan håndteres automatisert eller selvbetjent. 

Fortellinger fra kommunene:

Enklere hverdag for saksbehandler med digitale løsninger

I Larvik kommune har de rigget seg til for å få innbyggerne til å bruke digitale skjemaer og byggesøknadsløsninger. – Målet for kommunen er færre søknader med feil og mangler, og ha gode digitale veivisere som hjelper til med å avklare spørsmål om søknadene, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen, prosjektleder i Larvik kommune.

Verdien av selvbetjente innbyggere

Da Stavanger kommune ble slått sammen med Finnøy og Rennesøy kommuner i januar 2020 måtte de tenke nytt når det gjaldt innbyggertjenestene enn de hadde gjort tidligere for å nå alle innbyggere i den nye stor- kommunen.

Fra papir til fleksible løsninger for drift – og internkontrollsystemet

For varabrannsjefen i Bjørnafjorden kommune har automatiseringen med FDV-systemer gjort det enklere å få kontroll på driftsoppgavene, og et enklere system for å dele informasjon med de andre i teamet.

Enklere planlegging for kommunen

Da Klepp kommune trengte et nytt og smartere planregister og innsynsverktøy for eksterne aktører, falt valget på Norkart sitt arealplaner.no.

Aktuelt

 • Ny funksjonalitet: SMS-kvittering i KOMTEK Slamtømmer Felt -

  Vi utvider nå funksjonaliteten rundt SMS i KOMTEK Slamtømmer felt, og det blir nå mulig å sende kvittering for utført arbeid, på SMS direkte til eier av det anlegget som er tømt.

 • Praksisplass som interaksjonsdesignere hos Norkart -

  Gjennom studiet Bachelor i Interaksjonsdesign på NTNU Gjøvik, var 270 timer arbeidspraksis en del av femte semester. Praksisen til Johannes Østreborge Thorsen og Linde Stormo, ble gjennomført på Norkart sitt kontor i Lillehammer, hvor de fikk jobbe med prosjektet «Onboarding av kunder». Målet var å lage et “proof of concept” på hvordan kunder tar i bruk nye Norkart produkt i dag, og hvordan den kan se ut i fremtiden.

 • Oppmålingsforretning Felt
  Heldigital arbeidsflyt - fra felt til ferdig arbeid -

  Med Norkarts webapplikasjon Oppmålingsforretning Felt, har du med deg alt du trenger for å jobbe heldigitalt og sømløst i felten. Med full tilgang til kart og saksdokumenter kan du fullføre ditt arbeid med redigering av protokoll og innhenting av nødvendige signaturer før du kommer tilbake på kontoret.

 • Overvann VA
  Den viktige vårrengjøringen -

  Det er lysere dager og vår i luften. Varmen fra solen bryter kulden, og nedbøren som falt i vinter skal omdannes fra snø og is til vann - men er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna slike vannmengder? Og har vi kontroll på hvor alt dette vannet tar veien?

KOMTEK Kundestøtte

Kundestøtte

Tlf. 674 83 888

komtek@norkart.no