Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform

Hovedaktiviteter i tidsplan med ansvar for regionreform

Tidsplan for kommunereform følger i grove trekk regionreform, men er mer detaljert og mer tilpasset ulike kundegrupper.

Beskrivelse
AnsvarFrist
AFrist for kommunen å svare på teknisk skjema inklusiv tilgang til aktuelle servere for konsulenter i Norkart.Kommunen10.10.2019
BOppgradere GISLINE og lokal Matrikkel til siste versjon. Dvs. GISLINE 7.2, QMS 11.4.1 og Lokal Matrikkel versjon 22 (gjelder KOMTEK). Kommunen1.11.2019
CAvklaring av tilgang og tidspunkt for Konfigurasjon 1 – forarbeid på server.Norkart / kommunen1.10-13.12.2019
DAvklare og planlegge fagløsninger som KOMTEK Synk og automatisering av meglerinformasjon / e-Torg. Egen faginfo sendes ut fra Norkart. Norkart / kommunen1.11-13.12.2019
EVarsling av foreslått konfigurasjonstidspunkt for hovedkonfigurering med planlagt ukenummer for installasjonstidspunkt. Kundene vil deles i puljer som fordeles fra 13.12 og ut Januar. Kommunen må bekrefte at de kan stille kontaktpersoner i planlagt periode.Norkart / kommunen1.12.2019
FKommunen varsler brukere om planlagt nedetider for ulike løsninger. Det blir frysperiode fra 13.12 – jfr. Kartverkets planer for Matrikkel og Sentral FKB.Kommunen1.12.2019
GKonfigurasjon 2 (hovedkonfigurasjon) av GISLINE og KOMTEK
Noen aktiviteter må utføres etter 1.1.2020.
Norkart13.12.2019-1.2.2020.
HMatrikkel konverteres til nytt kommunenummer. Kartverket1.1.2020
IKonfigurasjon av felt- og innbyggerløsningerNorkartEtter G
JSjekk av at GISLINE, KOMTEK og felt- og innbyggerløsninger virker som forutsatt i kommunen. Norkart leverer testskjema for de deler av arbeidet vi ikke selv får testet.KommunenEtter I
KFaktureringssystem må også endre konfigurasjon av kommunenummer.KommunenFør første fakturering
LOversendelse av sluttrapport fra arbeidet med all dokumentasjon.NorkartEtter at prosjektet er gjennomført