Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune og fylkesreform

 • Nr1

  1

  Forberedelser

  Forarbeid, testing og utarbeidelse av rutiner og hjelpeverktøy for gjennomføring. Dette inkluderer automatisering av en rekke deler av oppsett for GISLINE og KOMTEK, både forvaltningsverktøy og webapplikasjoner.

  Hovedmilepæler – bedrifter:

  • Landsdekkende testdatasett for test av oppdateringsrutiner er etablert

  15/9-2019

  • Utføre testoppdateringer

  15/9 til 15/10 2019

  • Landsdekkende produksjonsdatasett for oppdateringsrutiner er etablert

  5/1-2020

  • Oppdateringer av kundedata er gjennomfør

  5/1 til 10/1 2020

  • Oppdragene vil variere fra kunde til kunde og hvert prosjekt må ha en mer detaljert plan.

  Milepælene er avhengige av Kartverket sin tidsplan og tidspunktene vil måtte endres ved endringer i denne.

  Ansvar: Norkart Frist: dd-1.1.2020

 • Nr2

  2

  Avklaringer

  Utsendelse av teknisk skriv med avklaringer av hvilke servere og data som skal utføres arbeid på.

  Ansvar: Norkart Frist: 15.9.2019

 • Nr3

  3
 • Nr4

  4

  Revidert tidsplan

  Revidert tidsplan for regionreform sendes ut, etter tilbakemelding fra Kartverket samt erfaringer fra testing i Norkart.

  Ansvar: Norkart Frist: 10.10.2019

 • Nr5

  5

  Avklaringer

  Frist for kommunen å svare på teknisk skriv, inklusiv tilgang til aktuelle servere for konsulenter i Norkart.

  Ansvar: Kommunen Frist: 15.10.2019

 • Nr6

  6

  Programvare

  Oppgradering GISLINE og KOMTEK til siste versjon. GISLINE 7.2 planlegges lagt ut i September. Releasedato for KTF 2019.1 er 25. september.

  Ansvar: Kommunen Frist: 1.11.2019

 • Nr7

  7

  Avklaringer

  Skriv om antatt frysperiode, med beskrivelse av nedetid og konsekvenser for ulike moduler sendes kommunes kontaktpersoner.

  Ansvar: Kommunen Frist: 1.11.2019

* Videre milepæler beskrives etter at flere avklaringer er gjort hos Kartverket.