Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune og fylkesreform

Aktivitet
Beskrivelse
Status
Dato
Utvikling av hjelpeverktøy for
regionreform
De fleste verktøy er ferdig utviklet og i en testfase. Korrigeringer skjer etter testing og vil pågå ut september. Omfatter en rekke hjelpeverktøy for å
håndtere endringer i oppsett for ulike løsninger.
status26.08.19
Utvikling av hjelpeverktøy for kommunereform
For KOMTEK utvikler vi hjelpeverktøyet KRASS. Steg for steg slår verktøyet sammen data for den nye kommunen. De fleste kommuner er i gang eller ferdig med første steg (typekodetabeller), neste steg er varer og økonomi. Senere i høst vil verktøyet brukes til testing av konvertering, samt endringer mot matrikkelen.
status26.08.19
Oppstart regionreform
Arbeidet med de første aktiviteter er godt i rute: teknisk skriv og revidert
tidsplan. Se foreløpig tidsplan for flere detaljer.
status26.08.19

Se også kartverkets side for driftsmeldinger:
https://kartverket.no/kommunereform/driftsmeldinger