Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform

Din bedrift trenger antagelig datavask!

Tar du sjansen på at fakturaen ikke kommer frem?

1.2 millioner bedrifter og 3.6 millioner privatpersoner får endringer på adresse, kommune eller annet i 2020. Ditt kunderegister vil mest sannsynlig inneholde store feil og mangler.

Har du adresser i ditt kunderegister? Da trenger du en datavask – hvis ikke kan 70% av adressene bli feil.

Vi kan hjelpe deg å få riktig adresser – oppdatert etter kommunesammenslåing og regionreformen. Vi bruker den til enhver tid gjeldende nasjonale «fasiten» – Matrikkelen for våre tjenester.

Så enkelt er det!

1. Send oss cirka antall kunder i registeret ditt
2. Vi gir deg et prisestimat og en maks-pris.
3. Du sender oss kunderegisteret ditt som Excel eller lignende
4. Et par dager etterpå får du tilbake et «vasket» kunderegister!

Dette koster datavask for bedrifter

Pris fra 10 000,-

Lite kunderegister

Opp til 300 kunder

Pris fra 15 000,-

Medium kunderegister

Opp til 1000 kunder

Pris fra 45 000,-

Stort kunderegister

Opp til 100 000 kunder

Datavask for CRM leverandører

CRM leverandører bør kunne tilby datavaskpakker til sine kunder, slik at de kan få vasket dataene i CRM systemene etter at endringene trer i kraft og sikre datakvalitet.

Vi kan jobbe direkte mot CRM-systemene/databasene dine eller du sender oss et uttrekk på Excel/CSV eller tilsvarende. Du betaler kun for de kundene vi forbedrer. De fleste kundene har fått tilbake et vasket kunderegister en til to dager etter vi har tilgang på kundebasen.

crm

Vi tilbyr analyser til privat næringsliv

Norkart utfører mange data-analyser, spesielt for kommuner og offentlig sektor. Men det hender også vi får bestillinger fra aktører i privat næringsliv. Her er typiske aktører som bestiller analyser og hva de bestiller.

Eiendomsutviklere

Eiendomsutviklere

Eiendomsutviklere bestiller ofte kartdata og 3D-modeller fra vårt e-Torg. I tillegg hender det de ønsker en analyse fra oss. Dette kan for eksempel være at de skal til å bygge ut en tomt og ønsker å se om det blir oversvømmelse der hvis det regner. Vi kan også hjelpe til med å simulere løsningsforslag, som for eksempel “hvis vi bygger en grøft, kan vi da hindre oversvømmelse”. De kan også bestille andre typer analyser som går på befolkningssammensetning, naturforhold eller annet.

mennesker

Som underleverandør til analyseinstitutt

Norkart leverer kraftige geografiske analyser som er nyttige i større utrednings og konsekvensanalyser. Nærhetsanalyser koblet med demografi og helsetjenester / levekårsdata er spesielt ettertraktet.

Eiendomsutviklere

Ulike kommersielle aktører

Hvor skal jeg plassere butikken min? Nær småbarnsfamilier? Nær unge kjøpesterke? Innenfor 30 minutter kjøreavstand?

Vi hjelper deg med markedsanalyser basert på store mengder befolkningsdata, geografisk data og kraftige analyse og beregningsplattformer.

Maléne Peterson

Konsulent

Tlf. 482 29 701

malene.peterson@norkart.no

Alexander Salveson Nossum

Leder digitalisering og innovasjon - Datavarehus

Tlf. 412 93 632

alexander.nossum@norkart.no