Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Informasjon til samarbeidspartnere

Informasjon til samarbeidspartnere

Generelt om gjennomføring og organisering ift kommune- og regionreformen
Status pr 06.02.2020

Norkart er ferdig med kommune og regionreformen.

Alle kunder er nå oppdatert, og automatikk er i gang hos alle de berørte kommunene.

Denne siden vil deaktiveres ila 1-2 uker fra nå.

…………………………………………………………………………………………………………

Vi arbeider kontinuerlig med gjennomføringsplaner for reformen. Vi har organisert team som skal jobbe med ulike deler av gjennomføringen. Det er etablert et eget fagteam for å gjennomføre arbeidet med meglerpakke og e-Torg. Det er også egne fagteam for Web, Plan og VA. I tillegg har vi team som jobber med hoved-fagsystemene for å kunne levere kartdata og VA, feierapporter, analyser etc. Teamene er godt koordinert slik at evt nedetid hos kommunene blir kortest mulig.Vi arbeider med å gjøre klart så mye som mulig før nyttår slik at det blir kortest mulig fryseperiode ute hos kommunene.

Les er om hva meglere og banker bør passe på i forbindelse med reformen på Kartverket sin informasjonside: https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/

Kartverket ber om at meglere er spesielt oppmerksom på stegningstidspunktene for matikkelen i desember og planlegger sin virksomhet godt i forhold til dette.

Kartverket sin informasjon om tinglysning:

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/tinglsaker-innen-29nov/

Kartverket sin informasjon om dataslipp:

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/slipp-av-data/

Status

Informasjon om generell status i prosjektet får du her:

https://www.norkart.no/kommunereform/status-og-avvik/#

Status 03.01.2020 kl 16:

Vi har åpnet for bestilling av meglerpakke igjen. Det kan være økt leveringstid i noen kommuner. Noen kommuner vil levere produkter manuelt i en periode til reformarbeidet er over.

———————————————————————————————

Status 30.12.2019 kl 12:

Systemet er stengt for bestilling av meglerpakker fram til og med 03.01.2020.

———————————————————————————————

Fra fredag 13.12.19 vil matrikkelen være fryst. Det vil si at kommunene ikke lenger vil oppdatere matrikkelen.

Fra samme dato vil kartdata fra kommunene være statiske. Dvs de oppdaters ikke lenger før reformen er fullført hos de enkelte kommunene.

Meglerpakke

Det er kommunene som har ansvaret for meglerpakkeleveransene og spørsmål må rettes til hver enkelt kommune ang deres håndtering av reformen. Norkart formidler og automatiserer produktene. Formidling og automatisering blir påvirket av reformen. Dette gjelder både for kommuner som blir berørt av regionreformen og får nytt kommunenummer, og kommuner som slår seg sammen i kommunereformen.

Alle eiendommer i disse kommunene vil få nye matrikkelnummer. Det vil bare være mulig å bestille meglerrapporter med nye matrikkelnr fra nyttår.

Kommunene bestemmer selv leveringstider ift sin frysperiode.

Der vi leverer automatikk er planen at vi starter automatiseringen for hver kategori av produkter etter hvert som de er klare hos kommunene. Leveringsfristene må tilpasses dette.

Kommunene kan evt velge å levere data manuelt på eksisterende matrikkelnummer i mellomtiden. (I den grad de har tilgjengelige data).

(Alle kommuner med nytt kommunenummer vil bli satt opp som ny leverandør i vårt ordresystem.)

Bestillinger

Det blir ikke mulig å bestille meglerpakke fra 30.12.19 kl 12 til og med 02.01.20.

Matrikkel og grunnboksrapporter

Dersom Kartverket opprettholder sin gjennomføringsplan vil matrikkel og grunnboksrapportene være tilgjengelig fra 03.01.20.

Gebyrrapporter, feierapporter og eiendomsskatt (KOMTEK)

For sammenslåingskommuner: Basene for disse kundene fryses 01.12 og dataene blir da statiske og kan ikke oppdateres før basene er slått sammen. Norkart starter sammenslåing av baser 01.12 og gjør dette fortløpende. Kundene må ha tilgang til matrikkelen for å kunne søke.

Kommuner berørt av regionreformen klargjøres også fortløpende. De siste kundene vil ha tilgjengelige data fra midten av januar.

Siden meglere kun kan bestille på nye matrikkelnummer vil det være en periode der KOMTEK rapporter blir utilgjengelig for noen av kommunene, også de som kun er berørt av regionreformen.

Analyser, kart, plandokumenter osv

Analyser, planprodukter og kartprodukter vil avhenge av at kommunene er ferdig med sine dataoppdateringer og dataflyt. Vi har en egen gjennomføringsplan for denne delen av prosjektet. Målet er å være ferdig med alle kommunene til 01.02.20.

Anne Merethe Groseth

Prosjektleder

Tlf. 458 64 339

anne.groseth@norkart.no

Les mer om meglerpakke her: https://www.norkart.no/product/meglerpakke/