Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform

Regionreform:

Regionreformen omfatter en rekke endringer i 250 kommuner eller IKS som bruker våre systemer. Vi startet i vinter med å informere våre kunder, og har snart kontaktet alle og informert om nødvendig arbeid. En foreløpig tidsplan er etablert og vil sendes ut til alle som har bestilt arbeidet. Tidsplanen vil revideres i flere steg, i tråd med andre nødvendige avklaringer fra kartverket.

Videre vil vi etterspørre mer teknisk informasjon fra kommunene ca. 15.september. Det blir sannsynligvis noe forarbeid før jul med å få inn noen endringer på deres installasjoner slik at arbeidet etter 1.1.2020 reduseres. En endelig utarbeidelse av installasjonstidspunkter for den enkelte kommune vil utarbeides frem mot 1.12.2019 – dette er utfordrende da alle vil ha systemene i drift så fort som mulig etter nyttår og alle våre 300 kunder ønsker prioritering.

Status og avvik

I tillegg har vi usikkerhetsmomenter som når de ulike tjenester fra kartverket blir tilgjengelig som vi må ta hensyn til i planlegging av installasjon, og som fort kan forpurre våre tidsplaner hvis det oppstår forsinkelser. Norkart har ikke tatt endelig stilling til prioriteringsrekkefølge for kommuner, sannsynligvis vil vi prioritere etter bestillingsdato, samt kunder på applikasjonsdrift.

På generell basis vil vi prioritere de virksomhetskritiske systemer, dvs. KOMTEK og alt som er knyttet til fakturering. Vær forberedt på at det kan gå 1-8 uker før alle systemer er i full drift etter 1.1.2020. Mer informasjon om nedetid vil kommuniseres i høst.

Sammenslåinger:

Norkart har den siste tiden inngått en rekke avtaler med kommuner som skal slå seg sammen. Vi er godt i gang med å planlegge sammenslåingen av ulike dataregistre og koordinere innføring av nye systemer fra 1.1.2020. Dette er et omfattende arbeid, med mange avklaringer og tett samarbeid mellom oss som leverandør og kommunen. Frem til nå har arbeidet stort sett handlet om planlegging og koordinering, nå fremover blir det mer fokus på leveranser og konvertering av data.

Vi har i lang tid jobbet med å lage gode konverteringsverktøy som gjør det praktisk mulig å gjennomføre både kommune- og regionreformen med alle våre kunder. Verktøyene testes nå og resultatet av testingen vil gi oss svar på hvordan innføringen kan gjøres mest mulig effektivt.

Sammenslåinger

Felles for begge reformene er at vi enda ikke vet når Kartverket får sine tjenester klar (SFKB/tjenester mot matrikkel). Dette vil vi etter planen bli informert om i september.

For KOMTEK vil sammenslåing av data fra kommunene skje gjennom et eget verktøy som har arbeidstittel KRASS. Dette er allerede ute hos mange kunder, og vil trinnvis med kundes involvering konvertere data steg for steg frem mot 1.1.2020. Prosjektledere koordinerer tilgang til KRASS, vi har et mål at flest mulig kunder kommer i gang med konvertering av typekodetabeller før sommeren.