Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform

Hvordan forbereder du deg på Norges største flyttesjau?

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt at 111 kommuner skal slås sammen og bli til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

De aller fleste av landets kommuner vil få nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. Totalt er 311 kommuner berørt av reformen og ved årsskiftet 2019/20 vil det bli utført ca. 100 millioner endringer i matrikkelen.

mennesker

Du som privatperson blir antageligvis berørt

Til sammen blir 3,6 millioner nordmenn berørt på den måten at de får endret informasjon tilknyttet sin eiendom og adresse. Eksempler på informasjon som endres kan være; Gatenavn, Postnummer, Eiendomsident (GNR/BNR), Kommunenummer og Grunnkrets/Valgkrets. I forbindelse med sammenslåing av kommuner vil flere gater få nye navn fordi disse må være entydige i den nye kommunen, dette vil i sin tur skape en rekke adresseendringer.

Tar du sjansen på at fakturaen ikke kommer frem?

1.2 millioner bedrifter og 3.6 millioner privatpersoner får endringer på adresse, kommune eller annet i 2020. Ditt kunderegister vil mest sannsynlig inneholde store feil og mangler.

Vi tilbyr «datavask» av ditt kunderegister fra kr 8 500,- hvor du betaler for det vi korrigerer. Du er trygg på at vi oppdaterer basert på den til enhver tid gjeldende «fasiten» – Matrikkelen.

Klikk deg inn under for å bestille et oppdatert kunderegister og lese mer om våre tjenester for bedriftsmarkedet.

business

land

Slik hjelper vi kommuner og fylker

Kommuner og IKS må gjennom en rekke aktiviteter for at systemer og data skal fungere etter kommune- og regionreformen. Alle berørte kunder skal informeres om nødvendig arbeid i god tid slik at vi kan planlegge prosjektet godt.​

Harald Huse

Seniorkonsulent

Tlf. 900 88 984

harald.huse@norkart.no