Kundehistorier

cloud-komm-4cloud-komm-1cloud-komm-2cloud-komm-3air-balloon

Kommunekart

pointer

- Vi opplever at kommunekart har verdi for innbyggere og næringsliv

Øystein-RipegutuSøgne kommune er en kystkommune. På Kommunekart kan innbyggerne blant annet se tomtegrenser, VA-data, samt de to viktige sonene «100 meters grense mot sjø» og «50 meter fra land (5 knops grense)».

Søgne Kommune, med 11 500 innbyggere, grenser til Mandal i vest og Kristiansand i øst.
– Vi opplever at mange benytter kommunekart-løsningene, både på nett, via kommunens nettsider, og på app, forteller GIS-medarbeider Eystein Ripegutu.
Hvem bruker kommunekart?
– Det er både innbyggere, utbyggere, politikere, og ansatte i kommunen. Sistnevnte bruker spesielt tiltaksanalyse og befolkningsanalyse. Vi har en situasjonskartmodul, som del av kommunekart. Den vet jeg er flittig brukt, for jeg får opp varsler om hvor mange som har lastet ned situasjonskart derifra, sier Ripegutu.
Situasjonskartmodulen blir ofte brukt av utbyggere som skal prosjektere og søke om å bygge bolig.
– I planleggingsarbeidet trenger de en del basisdata som bygg, vei og eiendomsgrenser, forklarer Ripegutu.

Her sees kartet: https://kommunekart.com/klient/sogne/sognekartet

municipal-maps

På jakt etter tomtegrensen

Hvis jeg er en privatperson som bor i Søgne og skal bygge garasje på eiendommen min. Kan jeg da bruke kommunekart?

– Ja, det er mange innbyggere som bruker karttjenestene. Der kan de se kart over sin eiendom, de kan se tomtegrenser, reguleringsplaner og bestemmelser. Hvis du ønsker å bygge garasje, kan du hente situasjonskartet, og så kan du tegne garasjen inn i kartet, manuelt eller elektronisk, og ha det med i søknaden, forteller Ripegutu.

Dette med tomtegrenser er innbyggerne også opptatt av.

– Det er flere som går ut i hagen med mobiltelefonen, altså appen, i hånda og ser etter grensene, sier Ripegutu.

Ute i båt, med appen i hånden

I kommunekart kan kommunen legge inn egne datasett i kartet som de mener vil være nyttig for innbyggerne. Når bruker/innbygger går inn i kommunekart kan han/hun ved hjelp av navigasjon velge hva slags informasjon han/hun ønsker å se i kartet. Med mye kyst er det to grenser som er viktig «100 meter fra sjøen» og «50 meter fra land i sjøen» – og dette er to soner som er tegnet inn i kartet.

– 50-meters grensa fra land er viktig for de som er ute i båt. Det er lavere fartsgrense nærmere land, sier Ripegutu.

La oss si at jeg skal ut med båten min utenfor Søgne kommune. Er det da slik at jeg på forhånd går inn på kommunekart og planlegger reiseruten min, eller sitter jeg med appen i båten for å se om jeg er nærmere enn 50 meter fra land?

– Du kan gjøre begge deler. Du kan planlegge, men du kan også ha med mobilen eller nettbrettet i båten, og da vil du se en prikk som viser hvor du er på kartet, og du vil se «50-meters sonen» tegnet opp slik at du ser hvor du er i forhold til den. Det legger føringer for hvor fort du kan kjøre. Er du mindre enn 50-meter fra land, så er det maks 5 knop, forklarer Ripegutu.

Det er ikke så lett å se med det blotte øyet om man er under 50 meter fra land, derfor er slik informasjon verdifull for innbyggere.

Er det andre steder innbyggeren kan finne samme informasjon?

– Kystverket har en kartdatabase som gjør noe av det samme. Men det er enklere for deg som båtfører å sjekke det via kommune-kart appen, forklarer Ripegutu.
«100 meters grensen» er også viktig. Det er byggerestriksjoner mindre enn 100 meter fra vann, altså hav, og til dels vassdrag

– Det er interessant hvis du skal bygge. Og det er også innbyggere som ønsker å se om deres eiendom ligger innenfor eller utenfor denne grensen. 100 meters grensen brukes i flere sammenhenger, sier Ripegutu.

Ønsker å vise fine steder å gå tur

Søgne Kommune prøver hele tiden å tilgjengeliggjøre den informasjonen som de mener innbyggerne har nytte av. Det neste datasettet de har jobbet med er turområder; turstier, sykkelruter osv.

– Det finnes mange flotte steder å gå tur og sykle i kommunen, og vi har jobbet med å samle inn og kvalitetssjekke kartgrunnlag rundt dette, fordi vi ønsker å vise mer tur-informasjon i kommunekartet, forklarer Ripegutu.

Nå er situasjonen slik at Søgne Kommune skal slåes sammen med Kristiansand og Songdalen fra 1.1.2020.

– Det er en del arbeid vi må prioritere i forbindelse med kommunesammenslåing, og dermed har vi begrenset kapasitet på andre oppgaver. Vi er derfor ikke helt i mål med denne turinformasjonen i kommunekartet, men vi håper å få det på plass, sier Ripegutu.

Sidegater hvor «Google-bilen» aldri kjører

Skråfoto, 3D-kart og Google Streetview. Det finnes mange muligheter for å se kartet fra ulike vinkler.

streetview

– Du kan velge mellom ulike perspektiver på kartet, avhengig av hva du ønsker å se, sier Ripegutu.

Google streetview, altså Google maps, der kan du jo også få et 3D perspektiv, og skråperspektiv. Hvorfor trenger dere de andre i tillegg?

– Jeg, og mange andre, bruker også Google streetview i blant, og det er derfor vi har lagt det der. Men det finnes mange sideveier i Søgne hvor «Google-bilen» aldri kjører. Da er det godt at det finnes andre alternative kart, sier Ripegutu.
For i de andre kartene finnes bilder av sideveier, og kriker og kroker av Søgne?

– Ja, det gjør det. Pluss at vi har datasett koblet til, slik at du også kan få mye informasjon i kommunekartene som du ikke gjør i Google maps, sier Ripegutu.

Kartene verdifulle for ulike grupper

Vann og Avløpsdata er lagt inn i kommunekart, hvor ledningsnettet og kummene ligger. Det er nyttig for alle som jobber med VA, utbyggere, samt innbyggere som kan slå opp hvordan VA nettet ligger i forhold til deres eiendom.

– Politikerne bruker kartene for å se hvordan bebyggelsen er, hvor grensene er, hvor det bygges. Det er ulike kart, som sees med ulike blikk. Og vi forsøker å tilgjengeliggjøre all den informasjon som vi mener er verdifull for innbyggere, næringsliv, politikere og for oss i kommunen, sier Ripegutu.

Og de ulike gruppene bruker kommunekart mye og er fornøyd med karttjenestene?

– Vi har inntrykk av det ja. Det går på tilbakemeldinger vi får fra de ulike brukerne. Vi tror det har stor verdi, fordi du får alle de kartdata vi sitter på. Vi oppdaterer kartdata her, og så blir det generert inn i kommunekart. Hvis noe ikke fungerer, får vi hurtig beskjed fra innbyggere, så det viser også at det er i bruk, sier Ripegutu.

Kjetil Sæheim

Rådgiver

Tlf. 932 57 177

kjetil.saeheim@norkart.no